Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz - Tekil Mesaj gösterimi - Türkiyenin şehirleri
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 29.05.2018   #3
Üye
murataltug1985 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Dec 2017
Üye Numarası: 834
Arkadaşlar: 0
Konular:
Mesajlar: 1.527
Rép Puanı: 1
Rép Grafiği: murataltug1985 is an unknown quantity at this point
Standart Cevap: Türkiyenin şehirleri

Kaynak tdv islam ansiklopedisi .info

BURSA TARİHİ yazan Halil İnalcık

*Marmara bölgesinde Uludağ’ın kuzeybatı eteğinde, aynı adlı ovanın güney kenarında meyilli bir mevkide kurulmuştur. şehrin büyük bir bölümü batıda yer almaktadır. Şehir dağ yamaçlarına doğru tırmanan ve ovaya doğru inen bir yayılma gösterir.
Bursa’nın Antikçağ’lardaki adı Prusa’dır. ismi buradan gelir. Şehrir Bithinya krallarından Prusias tarafından kurulmuştur Şehrin kuruluşu milâttan önce II. yüzyılda Prusias’a iltica eden Kartacalı Annibal’ın teşebbüsü ile kurulduğu rivayet edilir Şehir Pontus Kralı Mithradates’in mağlûp edilmesiyle Romalılara geçti İmparator Traianus buraya vali tayin eddi. Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra Doğu Roma hâkimiyetindeki şehirlerden biri oldu. *Bursa müslüman Arap ordularının ve Türkler’in hücumlarına mâruz kaldı. Anadolu fâtihi Süleyman Şah 1080’de İznik’i alarak kendisine merkez yaptı ve Bursa’yı fethetti. İznik’in 1097’de Bizans hâkimiyetine girdi 1107’de I. Kılıcarslan’ın ölümü ile şehzade mücadelelerinde şehir Türk hâkimiyetinden çıktı 1113’te Türk kuvvetleri tekrar zapteddi İmparator Komnenos geri aldı. Osmanlılara kadar Bizans’ın elinde kaldı 1300’lerde Türkler’in Batı Anadolu yayılışlarında Bizans’ın elinde kalan üç önemli şehirden biri idi.
Şehir ilk olarak 1308’de Osman Bey tarafından kuşatmaya alındı. sonuç alındı şehir ablukaya. Alındı Bursa halkı perişanlık ve açlık yüzünden
6 Nisan 1326 da şehiri Osmanlılar’a teslim edildi

*Bizanslı kumandanın İstanbul’a gitmesine izin verildi, ancak şehrin başdanışmanı Osmanlı hizmetine girdi. Bursa metropoliti şehirde görevini sürdürdü Bursa’nın Rum halkı kaleden aşağı yerleştirildi. Kale ve civarında stratejik mecburiyetlerden sadece Türkler yerleştirildi 1432’de şehirde 1000 kadar ev vardı Fetihten sonra inşa faaliyetleri başladı insan nakli yapıldı şehir geliştirildi. Orhan Gazi kale içindeki manastırı camiye çevirtti, Bey Sarayı yaptırdı. bugün Tophane adıyla anılmaktadır. 1338 de burada bir cami inşa edilmiştir. Orhan Gazi bursayı başkent yaptırdı. gümüş akçe bastırdı 1340’ta kalenin doğu tarafına Orhan Camii imaret, medrese, hamam ve kervansaraydan oluşan Beyhanı, Emirhanını yaptırdı *şehrin merkezi Burasıydı bugün de şehrin ticaret merkezidir. Alâeddin Bey, Çoban Bey, Hoca Nâib gibi semtler kuruldu. şehri İbn Battûta canlı pazarları, büyük caddeleri bulunan güzel bir belde olarak tarif eder. gelişmesi hızlanan şehirde hânedan zengin vakıflar tahsis edti dinî merkezler kurdu Bunlar Yıldırım, Emîr Sultan, Sultan Mehmed gibi bölge ve mahalleler oluştu Şehirdeki en büyük gelişme I. Bayezid zamanında gerçekleşti. 1399’da muhteşem Ulucami inşa edildi. şehirde 200.000 ev vardı her dine mensup fakirlere açık sekiz imaret bulunuyordu. Batı Anadolunun en muazzam şehirlerindendi. Timur’un Anadolu’ya girmesiyle Bursa’nın gelişmesine darbe vurdu. Timur Bursa’yı yağmalayıp ateşe verdil Yangında Osmanlı padişahlarına ait resmî vesikalar ve birçok telif eseri yok oldu.

*Timur’un istilâsı ve fetret devrinde Bursa’nın yerine Edirne başşehir oldu. İç savaşta şehzadeler, Edirne ve Bursa’yı almak için büyük çaba sarfettiler. Bursa’da tahta çıkan II. Murad döneminde şehir süratle büyüdü Sultan Murad, Hacı İvaz ve Umur Bey, gibi devlet erkânı vakıflar kurdu 1432’de Bursa çok güzel bir yer, önemli bir ticaret merkezi ve Türkler’in en muazzam beldesiydi imaretlerde fakirlere her gün yemek dağıtılır şehrin çarşılarında ipekli kumaş değerli taş
ve inciler ucuz fiyatla satın alınır, Ceneviz, Venedik tüccarları ticarî faaliyetlerini sürdürürlerdi
Fâtih Sultan Mehmed İstanbul’u merkez yapmadan önce Bursa İstanbul’un rakibiydi Fakat ahali yeni pâyitaht İstanbul’a göçürülünce rekabet ortadan kalkdı. *Bursa Sultan Mehmed’in hükümdarlığında iktisadî gelişmelerden faydalandı. girişilen seferler için askerî merkezdi. Fâtih’in ölümü ile başlayan saltanat mücadelesinde Şehzade Cem’in merkezi oldu; hatta Cem burada kendisini sultan ilân etti, para bastırdı ve on sekiz gün saltanat sürdü. amacı Bursa’yı merkez yaparak Anadolu’ya hâkim olmaktı. Cem hadisesinden sonra şehirde önemli bir olay cereyan etmedi. 1577’de güvenlik için semtlere kapılar konuldu muhafızlar yerleştirildi. Rumeli’den Arnavutlar’ın şehre göçü problemlere yol açtı. Şehir 1595’ten itibaren Celâlî hücumlarına uğradı, 1608’de Celâlî Kalenderoğlu burayı yağmalamaya geldi. IV. Mehmede isyan eden Abaza Mehmed Paşa’nın tehdidine mâruz kaldı. tehlikelere rağmen Bursa Osmanlılar’ın üç büyük merkezindendi. XVII. yüzyıla kadar Bursa Sarayı padişahlarca tarafından kullanıldı. Şehir XVIII ve XIX. yüzyılı sakin geçirdi. 8 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğradı, 11 Eylül 1922’de geri alındı. Cumhuriyet döneminde aynı adla kurulan ilin merkezi oldu.

murataltug1985 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla