Geri git   Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz > Üyelerimize ÖzeL > Aktif Konular

Aktif Konular Aktif Konular Bölümümüz.. Ayet, Hadis, Zikir, Dua, Söz vs..

Like Tree2Likes
  • 2 Post By SıLa

Icimizden Bir Sayi Tutalim


Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz sitesindeki Aktif Konular - Aktif Konular Bölümümüz.. Ayet, Hadis, Zikir, Dua, Söz vs.. kategorisi altındaki Icimizden Bir Sayi Tutalim isimli konuyu görüntülemektesiniz.

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 4,00 puandır. Stil
Alt 03.03.2013   #1
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.711
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Lightbulb Icimizden Bir Sayi Tutalim

İçimizden 1 ile 100 arası bir rakam tutalım.Sonra aşğıda hangi sünnete karşılık gelkiyorsa onu okuyup bir hafta boyunca uygulamaya çalışalım-ki çoğu günlük hayatımızda yaptığımız şeyler-.
Böylelikle her hafta bir rakam tutup bir sünneti hayatımıza geçirelim... Bir hafta içinde birden fazla sünnet de alabiliriz...
Allah (cc) razı olsun...
Ahir zamanda unutulan sünnetimi ortaya çıkarana (uygulayana) yüz şehit sevabı verilecektir." (Kütüb-i Sitte)1. Hayırlı işlerde sağı, adi işlerde solu kullanmak.


2. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.


3. Yemeğe besmele ile başlamak,Allah 'ın sonsuz ikram ve nimetlerini tefekkür ederek yemek, sonunda da hamd etmek.


4. Yemekte tabağın kendi önümüze gelen tarafından yemek.


5. Yerde bir sofra bezinin üstünde yemek. İhtiyaç olduğu takdirde masada da yenilebilir.


6. Yemeğe sofradakiler ile beraber başlamak.


7. Acıkmadıkça yememek, tam doymadan yemeği bırakmak.


8. Tabağa az yemek koydurtup artık bırakmamak.


9. Sofrada sağ dizi dikip, sol dizi yere yatırmak.


10. Saf ipek ve saf altın Ümmet-i Muhammed'in erkeklerine haram kılınmıştır.


11. Selamı yaymak. Selam, kelamdan önce gelir.


12. Eve girince ilk söz ev halkına selam vermek olmalıdır.


13. Selamla birlikte samimiyetle, tebessüm ederek musafahada bulunmak.


14. Musafaha ile birlikte, hürmet, samimiyet ve şefkate vesile olan kucaklaşmalar yapılabilir. Süfli hisleri uyandıracak sarılmalar caiz değildir.


15. Musafahada önce eli uzatan çekmelidir. Biz çekersek buluşmadan memnuniyetsizlik manası çıkabilir.


16. İlmiyle amil din adamları ile adil devlet başkanlarının eli öpülür, beşeri hisleri yok olmuş yaşlı hanımlara selam verilebilir, gerekirse eli de öpülebilir. Yeter ki fitneye sebep olmasın.


17. Hediyeleşmek ve gelen hediyeye aynıyla veya daha güzeliyle karşılık vermek.


18. Az gülmek, gülünce kahkaha ile değil, tebessüm ederek gülmek. Mütebessim olmak.


19. Çoğu zaman susmak, tefekkür etmek, ihtiyaç olunca konuşmak.


20. Tane tane, orta bir ses tonuyla konuşmak. Çok mühim şeyleri üç defa tekrar etmek.


21. KonuşmayaAllah 'ın adıyla başlamak ve Allah'ın adıyla bitirmek.


22. Nefsi ve dünyalık bir şey için öfkelenmemek. Bir hak zayi olduğunda ve uhrevi meselelerde, ve din hakkı için öfkelenmek.


23. Doğru sözle şaka ve mizah yapmak.


24. Boş işler (malayani) ile iştigal etmemek.


25. Uyku için yatınca önce sağ tarafına yatmak, sağ yanağını sağ avucunun içine koymak ve o günün muhasebesini yapmak.


26. Yüzükoyun yatmamak.


27. Yatağa girdiğinde avuçları açık olarak birleştirerek İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avucunun içine üfleyip sonra bütün vücudunu sıvazlamak, bunu üç defa tekrarlamak.


28. Beyaz giymek.


29. Mest giymek.


30. Ayakkabı giyerken önce sağdan başlamak, çıkarırken de önce soldan çıkarmak.


31. Takke ve sarıkla başı kapatıp namazı öyle kılmak.


32. Soğan ve sarımsak kokusuyla mescid ve meclislere yaklaşmamak.


33. Üzerinde kudsi kelimeler ve ayetler yazılı eşya ile tuvalet ve pis yerlere girmemek.


34. Misafire elinde bulunandan ikramda bulunmak. Misafir ve ziyaretçileri temiz bir kılık kıyafetle karşılamalı.


35. Aksırınca sesi az yükseltip, "Elhamdülillah" demek. Böyle diyene de "Yerhamükellah" demek. Bize dediklerinde "Yehdina ve yehdikümüllah" diye cevap vermek. Bu üçe kadar böyle mukabele şeklinde devam edebilir. Üç defadan fazla aksıran olursa, nezleden aksırmıştır ve mukabele gerekmez.


36. Esnemeyi mümkün olduğu kadar gizlemek. Ağzı elle kapayarak gidermeye gayret etmek. Namazda iken esneme gelirse, ayakta ise sağ elin, diğer hallerde ise sol elin tersi ile ağzı kapatmak münasip olur.


37. Davete icabet ve hediyeyi kabul etmek.


38. Gelen misafire ikramda bulunmak.


39. Gözlere sürme çekmek (yatarken)


40. Misvak kullanmak


41. Çevreyi temizlemek


42. Sadaka vermek.


43. Büyük ve umumi banyolarda tesettürle yıkanmalı, peştamal kullanılmalı.


44. Mümkünse her abdest alışta misvak kullanmak.


45. Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp su içmek


46. Cömertlik. Cömert 'a yakın, cimri ise 'a uzaktır. Cömertlik kökü cennette olan bir ağacın dünyaya sarkmış dalıdır. Kim o dala tutunursa o dal onu cennete çeker.


47. Çok tefekkür etmek. "Tefekkür gafleti izale eder. Ölümü tefekkür etmek fani lezzetleri acılaştırır. Eşyanın üzerindeki fena damgasını gösterir."


48. Suyu üç yudumda ve oturarak içmek


49. Kabristandan geçerken selam vermek ve onbir İhlas okumak


50. Ölmüş kimseleri hayırla yad etmek.


51. Tırnak kesmeye şehadet parmağından başlamak


52. Tırnağını Cuma günü kesmek


53. Kabirleri ziyaret etmek. Gafleti dağıtır ve uhrevi tefekküre vesile olur. Kabristanın kapısına yaklaşınca, kabir halkına gizlice selam verilir. "Ey kabir sakinleri, esselamu aleyküm. Sizler bizden önce geldiniz, bizler de sizleri takip edeceğiz. Size 'tan af ve mağfiret dileriz." Şeklinde selam ifade edilebilir. Sonra ziyaret edilecek merhumun ayakucu tarafından yaklaşılır. Yüzüne müteveccihen veya kıbleye karşı durulur. Kur'an ve dualar okunabilir. Ziyaret esnasında mezarları çiğnemek mekruhtur. Şayet geçip gitmek için başka müsait yol yoksa, merhuma sevap hediye edilerek, geçilebilir. Mezar üzerindeki yeşillikler yolunmaz, bilakis çiçekler ekilir. Kurumuş otlar ayıklanır.


54. Hasta akraba, dost ve arkadaşları ziyaret etmek. Onlara teselli ve ümit vermek. Ziyareti uzun tutmamak. Hastanın hoşa gitmeyecek hallerini başka yerde anlatmamak.


55. Yatarken sağ tarafına yatmak


56. Abdestli yatmak


57. Anne-babaya itaat etmek, onlara ihsanda bulunmak, kalplerini kırmamak ve hayır dualarını almak.


58. Yemeğe tuz ile başlamak


59. Sofrada sirke bulundurmak


60. Ayakkabıyı giymeden önce ters çevirmek, içine birşey girmişse silkelemek.


61. Yolda başı öne eğik yürümek


62. Biri seslendiğinde seslenene doğru bütün vücudu ile dönmek


63. Cuma günü gusl abdesti almak


64. Güzel koku sürünmek


65. Yemeği tek bir kaptan yemek


66. Yemekte güzel şeylerden bahsetmek (Yemekte konuşulmaz lafının aslı yoktur)


67. Günde iki öğün yemek


68. Camiye Girerken birileri varsa selam vermek yoksa Esselamu Aleyna ve Ala iba dilla hissalihiyn demek.


69. Suyu üç yudumda oturarak içmek


70. Evden çıkarken aynaya bakmak


71. Sabah hiç birşey yapmadan önce elini yüzünü yıkamak.


72. Tebessüm etmek.


73. Yanında ayna taşımak.


74. Yanında tarak taşımak.


75. Yatmadan önce dişlerini temizlemek.


76. Yanına gelen çocuklara güzel muamele etmek, onlara dua etmek.


77. Davete icabet ve hediyeyi kabul etmek.


78. Dua ederken " Subhane Rabbiyel aliyyül ağlel vehhab " ile başlamak.


79. Sofra hazırlanırken yardımcı olmak.


80. Büyükleri sofraya oturmadan sofraya oturmamak.


81. Yemeğe başlarken Besmele çekip,Allah 'a vermiş olduğu nimetler için şükür etmek.


82. Sağ eliyle yemek.


83. Ağızda yemek varken konuşmamak, gülmemek.


84. Yemek seçmemeye özen göstermek.


85. Lokmasını ve aldığı yemeği bitirmek.


86. Toplu yemek yenirken herkes yeyip bitirmedikçe sofradan kalkmamak.


87. Yemek bitince "Elhamdülillah" demek.


89. Yemeği yapana teşekkür etmek.


90. Sofra kaldırırken yardımcı olmak.


91. Gezinerek yemek yememek.


92. Acıkmadan yemek yememek.


93. Yemek tabağını iyice sıyırmak.


94. Meyveleri sağ elle yiyip çekirdeğini sol elle çıkarmak.


95. Gömleğin düğmelerini aşağıdan yukarı doğru iliklemek,çözerken yukardan aşağı doğru çözmek


96. Yeni bir elbise edindiklerinde, onu cuma günü giyerlerdi


97. Akşam olduğunda ışığı yakmadan önce perdeleri çekmek.


98. Her gün ölümü düşünmek


99. Haksızlığın karşısında susmamak


100. Her gün saçları iki kez taramak.

Rabia and ALI25 like this.
Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03.03.2013   #2
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.711
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Icimizden Bir Sayi Tutalim

Alıntı:
22. Nefsi ve dünyalık bir şey için öfkelenmemek. Bir hak zayi olduğunda ve uhrevi meselelerde, ve din hakkı için öfkelenmek.


............

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 17.03.2013   #3
||HüZüN DiYaRı||
eSiLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 2
Arkadaşlar: 2
Konular:
Mesajlar: 4.358
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute
Standart Cevap: Icimizden Bir Sayi Tutalim

54. Hasta akraba, dost ve arkadaşları ziyaret etmek. Onlara teselli ve ümit vermek. Ziyareti uzun tutmamak. Hastanın hoşa gitmeyecek hallerini başka yerde anlatmamak

eSiLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 11.01.2014   #4
ÖzeL Üye
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Mar 2013
Üye Numarası: 183
Arkadaşlar: 0
Konular:
Mesajlar: 220
Rép Puanı: 1
Rép Grafiği: neval is an unknown quantity at this point
Standart Cevap: Icimizden Bir Sayi Tutalim

Bende 11 tutayim inşallah

Click the image to open in full size.
IMTIHAN IN adi ASK olunca dile ELHAMDULILLAH yakışır
neval isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 31.01.2014   #5
ÖzeL Üye
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Mar 2013
Üye Numarası: 183
Arkadaşlar: 0
Konular:
Mesajlar: 220
Rép Puanı: 1
Rép Grafiği: neval is an unknown quantity at this point
Standart Cevap: Icimizden Bir Sayi Tutalim

99 nasibim olsun tutayim

Click the image to open in full size.
IMTIHAN IN adi ASK olunca dile ELHAMDULILLAH yakışır
neval isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 06.05.2014   #6
ÖzeL Üye
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Sep 2013
Üye Numarası: 301
Arkadaşlar: 5
Konular:
Mesajlar: 173
Rép Puanı: 1
Rép Grafiği: Rabia is an unknown quantity at this point
Standart Cevap: Icimizden Bir Sayi Tutalim

10 - saf ipek ve saf altın Ümmet Muhammed'in kadınlarına helal erkeklerin haram kılındı
Rabbim razı olsun Sıla

Ey Müslüman kalk ayağa artık Mısır kan ağlıyor dünya seyrediyor, Rabbim kafirlerin üzerine Ebabillerini gönder
Rabia isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 29.03.2015   #7
Üye
ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Mar 2015
Üye Numarası: 537
Arkadaşlar: 1
Konular:
Mesajlar: 115
Rép Puanı: 1
Rép Grafiği: ALI25 is an unknown quantity at this point
Standart Cevap: Icimizden Bir Sayi Tutalim

Eline saglik güzel bir paylasim yapmissin sen sag ol Sila. 1. Hayırlı işlerde sağı, adi işlerde solu kullanmak.

ALI25 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Site Optimizasyon : By eFe
Sitemizde Yenimisiniz ? Yardım Konuları