Geri git   Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz > Egitim Ögretim > AÖF (Açık Öğretim Fakultesi)

Açıköğretim 3. Sınıf Türk Vergi Sistemi soruları


Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz sitesindeki AÖF (Açık Öğretim Fakultesi) - kategorisi altındaki Açıköğretim 3. Sınıf Türk Vergi Sistemi soruları isimli konuyu görüntülemektesiniz.

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme Stil
Alt 24.02.2013   #1
||HüZüN DiYaRı||
eSiLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 2
Arkadaşlar: 2
Konular:
Mesajlar: 4.359
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute
Post Açıköğretim 3. Sınıf Türk Vergi Sistemi soruları

Türk Vergi Sistemi soru ve cevapları
Türk Vergi Sistemi soru bankası
Türk Vergi Sistemi vize, final, bütünleme sınavı soru ve cevapları1. ÜNİTE
GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ
BİLGİLER VE MÜKELLEFİYET

1 .Gerçek kişilerin bfr takvim yılında elde ettikleri kazanç ve İratların safi tutarı hangi verginin konusuna girer?
A) Kurumlar vergisi
B) Gelir vergisi
C) Emlak vergisi
D) Katma değer vergisi
E) Veraset ve intikal vergisi

Yanıt (B) Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri gelirler GELİR VERGİSİNİN KONUSUNU oluşturur.

2.Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konusunu oluşturur?
A) Tüzel kişilerin gelirleri
B) Sermaye şirketlerin gelirleri
C) Kooperatiflerin gelirleri
D) Gerçek kişilerin gelirleri
E) Şahıs şirketlerinin gelirleri

Yanıt (D) Tü2el kişilerin gelirleri kurumlar vergisinin konusunu oluşturur. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisinin konusunu oluşturur.

3. Gelirin tespitinin muhasebe düzenini gerektirmesi gelirin hangi özelliğini ifade eder?
A) Gerçek olma
B) Yıllık olma
C) Toplam olma
D) Safi olma
E) Net olma

Yanıt (A) Muhasebe düzeninin gerekli olması GERÇEK OLMAYI ifade eder.

4. Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki bir durumun tamamlanması ile ortaya çıkan devlet alacağına ne denir?
A) Vergi
B) Borç
C) Gider
D) Öz sermaye
E) Servet

Yanıt (A) Gelirin elde edilmesiyle birlikte vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olur.

5. Sürekli faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
A) Net artış teorisi
B) Kaynak teorisi
C) Bölüşüm teorisi
D) Ayrım teorisi
E) Tüketim teorisi

Yanıt (B) EMEK, SERMAYE, TEŞEBBÜS VE DOĞAL KAYNAKLARDAN SÜREKLİ elde edilen gelirler, kaynak teorisine göre gelir sayılır.

6. Kaynak teorisine göre aşağıdakilerden hangisi gelir olarak kabul edilir?
A)Sahip olunan bîr gayrimenkulun satılmasından elde edilen gelir
B) Miras yoluyla elde edilen değerler
C)Sahip olunan bir malın değerinde-kendiliğinden meydana gelen artışlar
D)Üretim faktörlerinin üretim sürecine sokulması karşılığı devamlı olarak elde edilen değerler
E) Bağış sonucu elde edilen değerler

Yanıt (D) Sahip olunan gayrimenkulun satılması değer artış kazancını ifade eder. Miras ve bağış sonucu elde edilen gelirler ivazsız intikallere girmektedir, Sahip olunan bir malın değerinde kendiliginden meydana gelen artışlar net artış teorisini ifade etmektedir.


7. Sürekli olmayan işlerden elde edilen gelir aşağıda belirtilen teorilerden hangisine göre gelir sayılır?
A) Kaynak Teorisi
B) Net Artış Teorisi
C) Bölüşüm Teorisi
D) Tüketim Teorisi
E) Vergiye tabi değildir.

Yanıt (B) Sürekli olmayan işlerden elde edilen gelirler NET ARTIŞ TEORİSİNE göre gelir sayılır. Ayrıca net artış teorisi kişilerin servet değerlerinde meydana gelen her türlü fazlalıklardır.

8. Gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olması gelirin hangi özelliği gereğidir?

A) Gerçek olma
B) Yıllık olma
C) Safi olma
D) Kişisel olma
E) Zorunlu olma

Yanıt (D) KİŞİSEL olma özelliğin gereğidir.

9. Gelir Vergisi Kanunu'na göre 'Gelirin nakden veya hesaben gelir sahibinin patrimuanına geçmesi' aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?

A) Gelirin paylaşımı
B) Gelirin gerçek olması
C) Gelirin gayrisafî olması
D) Gelirin tasarrufu
E) Gelirin safi olması

Yanıt (D) Patrimuanına = Banka hesaplarına geçmesi o gelirin tasarruf edilebilir hale geldiğini ifade eder.

10. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi paraya çevrilmesi koşuluyla net artış teorisi kapsamında gelir sayılır?

A) Ticari kazanç
B) Zirai kazanç
C) Menkul sermaye İradı
D) Gayrimenkul sermaye iradı
E) Değer artış kazançları

Yanıt (E) Diğerleri kaynak teorisine göre gelir sayılır.

11. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefi değildir?
A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olanlar
B) Küçük ve kısıtlılar
C) Türkiye'de gelir elde eden gerçek kişiler
D) Türkiye'de gelir elde eden yabancı uyruklular
E) Türkiye'de gelir elde eden adi komandit şirketler

Yanıt (E) Şahıs şirketlerinden; kollektif, adi komandit ve adi şirketler, şirket düzeyinde sağladıkları gelirleri gelir vergisi veya kurumlar vergisine tabi değildir. ORTAKLARI GELİR VERGİSİNE TABİDİR.

12. Aşağıdakiierden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı muafiyet ve istisnalardan biri değildir?

A) Ücret istisnası
B) İhracat istisnası
C) Diplomat muaflığı
D) Sigorta primi indirimi
E) Sergi ve fuar muaflığı

Yanıt (D) A, B, C ve E' de belirtilenlerden dar mükellefler yararlanır. Sigorta primi indiriminden ise sadece tam mükellefler yararlanır.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tam mükellefler için yanlıştır?

A) Fuar gelirleri vergilendirilir.
B) Sakatlık indiriminden yararlanırlar.
C) Sigorta primi gelirden indirilir.
D) Sergi gelirleri vergilendirilir.
E) Sergi, fuar gelirleri vergiden muaftır.

Yanıt (E) Dar mükelleflerin sergi, fuar gelirleri vergiden muaftır. Tam mükellef lerde muafiyet yoktur.

14. İkametgahı Türkiye'de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye'de altı aydan az oturan yabancı uyrukluların Gelir
Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakiierden hangisidir?

A) Vergi sorumlusu
B) Daimî temsilci
C) Dar mükellef
D) Tam mükellef
E) İradi temsilci

Yanıt (C)
.
15. İkametgahı Türkiye'de bulunan veya sürekli olarak Türkiye'de oturanların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği
hangisidir?

A) Vergi sorumlusu
B) Tam mükellef
C) Dar mükellef
D) Kanuni temsilci
E) Gelirleri vergilendirilmez.

Yanıt (B) Türkiye'de ikamet edenler ile yabancı uyruklu olup bir takvim yılında 6 aydan fazla oturanlar yerleşmiş sayılırlar.

16. Aşağıdakiierden hangisi ayni sermayeye bağlı olarak elde edilen bir gelir türüdür?

A) Menkul sermaye iradı
B) Gayrimenkul sermaye iradı
C) Ticari kazanç
D) Serbest meslek kazancı
E) Diğer kazanç ve irat

Yanıt (B) Ayni = Mal, taşınır ve taşınmaz malların kira gelirleri, yani malın getirişi ayni sermayeye bağlı olarak elde edilen
gelirdir.

17. Aşağıdakiierden hangisi nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen bir gelir türüdür?

A) Menkul sermaye iradı
B) Gayrimenkul sermaye iradı
C) Ticari kazanç
D) Serbest meslek kazancı
E) Diğer kazanç ve irat

Yanıt (A) (Nakdi = Para) paranın getirişi nakdi sermayeye bağlı olarak elde edilen gelirdir ve MENKUL SERMAYE İRADI
SAYILIRLAR.

18. Mülkilik ilkesi gereğince hangi mükelleflerin sadece Türkiye'deki kazanç ve iratları vergilendirilir?

A) Tam mükelleflerin
B) Dar mükelleflerin
C) Tam mükellef kurumların
D) Şahıs şirketlerinin
E) Sermaye şirketlerinin

Yanıt (B) DAR MÜKELLEFLER İÇİN MÜLKİLİK, tam mükellefler için ise şahsilik İlkesi geçerlidir.

19. Tam mükellefler hangi ilke gereğince hem Türkiye'de hem de yurt dışında ki tüm kazanç ve iratları üzerinden
vergilendirilirler?

A) Paylaşım ilkesi
B) Mülkilik ilkesi
C) Şahsilik ilkesi
D) Kanunilik İlkesi
E) Kazanç ilkesi

Yanıt (C) ŞAHSİLİK (KİŞİSELLİK) İLKESİ TAM MÜKELLEFLER için geçerlidir. MURAT AÇIKÖÖRETİM TAYINLARI

20. Aşağıdakiterden hangisinde gelir tahakkuk ettiğinde elde edilmiş sayılır?

A) Ücret '
B) Serbest meslek kazancı
C) Zirai kazanç
D) Gayrimenkul sermaye iradı
E) Diğer kazanç ve irat

Yanıt (C) TİCARİ, ZİRAİ VE MENKUL SERMAYE İRADINDA TAHAKKUK diğer gelir unsurlarında tahsil esası geçerli.

21. Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden biri değildir?

A) Kişisel olması
B) Gerçek olması
C) Yıllık olması
D) Gayrisafi olması
E) Safi olması

Yanıt (D) Gelirin gayrisafi olma özelliği yoktur diğerleri gelirin özellikleridir.

22. Sermaye ve teşebbüs faktörüne bağlı olarak elde edilen gelir türü hangisidir?

A) Ticari kazanç
B) Ücret
C) Gayrimenkul sermaye iradı
D) Menkul sermaye iradı
E) Diğer kazanç ve iratlar

Yanıt (A) TİCARİ, ZİRAİ VE SERBEST MESLEK kazançları SERMAYE VE TEŞEBBÜS faktörü sonucu elde edilir.

23. Üzerine vergi borcu düşen gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

A) Mükellef
B) Kanuni Temsilci
C) Vergi Sorumlusu
D) Kayyum
E) Vergi yüklenicisi

Yanıt (A) Üzerine vergi borcu terettüp eden (düşen) gerçek ve tüzel kişilere VERGİ MÜKELLEFİ denir.

24. Uniter gelir vergilerinde bütün gelirler toplanır. İndirim ve istisnalar düşüldükten sonra bulunacak tutara artan oranlı tarife uygulanmak suretiyle Ödenecek vergi hesaplanır. Bu hesaplama yöntemiyle aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılmak istenmektedir?

A) Yararlanma ilkesi
B) Ödeme gücü ve vergi adaleti ilkesine
C) Kişisellik ilkesi
D) Şahsilik ilkesi
E) Karineler ilkesi

Yanıt (B) Toplam elde edilen gelirden EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ, ÖZEL İNDİRİM, SOSYAL İNDİRİM ve GİDERLER DÜŞÜLDÜKTEN sonra kalan kısma artan oranlı vergi tarifesinin uygulanması kişilerin ÖDEME GÜCÜNE VE VERGİ
ADALETİ İLKESİNE ulaşmak için uygulanır.

25. Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler sabit oranlı ve ayrı ayrı vergiye tabi tutulduktan sonra toplam gelirin tekrar
artan oranlı tarifeye tabi tutulması aşağıdaki gelir vergisi türlerinden hangisidir?

A) Sedüler gelir vergileri
B) Uniter gelir vergileri
C) Advolorem vergiler
D) Spesifik vergiler
E) Birleşik gelir vergileri

Yanıt (E) Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler önce ayrı ayrı artan oranlı vergiye tabi tutulduktan sonra, TOPLAM GELİRİN
AYRICA İKİNCİ DEFA artan oranlı tarifeye tabi tutularak vergilendirilmesi birleşik gelir vergileri için söz konusudur.

26. Uniter gelir vergilerinde elde edilen tüm gelirler toplanır. Bu toplamdan indirim ve İstisnalar düşüldükten sonra kalan kısım
artan oranlı tarifeye tabi tutularak vergilendirilir. Üniter gelir vergilerinde aşağıdakilerden hangisi İndirim veya istisna olarak
kabul edilmez?

A) En az geçim indirimi
B) Yedek akçeler
C) Özel indirim
D) Bağış ve yardımlar
E) Sosyal indirimler

Yanıt (B) Üniter gelir vergilerinde elde edilen toplam kazançtan; Yapılan GİDERLER, EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ, BAĞIŞ VE YARDIMLAR, ÖZEL İNDİRİM düşüldükten sonra kalan kısma artan oranlı tarife uygulanır. Toplam kazançtan YEDEK AKÇELER (ihtiyat akçeleri) indirilemez.

27. Vergi alacağının doğumu için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Verginin tarh edilmesi
B) Verginin tahakkuk ettirilmesi
C) Verginin tahsil aşamasına gelmesi
D) Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
E) Tarh ve tebliğ edilen verginin mükellef tarafından yargı organlarına götürmesi

Yanıt (D) Devlet İçin vergi alacağının mükellef için vergi borcunun doğabilmesi için VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ yeterlidir.

28. Gelir Vergisi Kanunu'na göre gelir aşağıdakilerden hangisine göre tesbit edilir?

A) En az geçim indirimine göre
B) Basit usule göre
C) Kaynakta kesinti yoluyla
D) Gerçek usule göre
E) Götürü usulde

Yanıt (D) Gelirin gerçeklik ilkesi gereğince mükellefler MUHASEBE KURALLARINA GÖRE defter tutmak zorundadırlar. Mükelleflerin gerçek gelirleri tuttukları defterlerden tesbit edilir.

29. Aşağıdaki gelir vergisi çeşitlerinden hangisi sübjektif karakterli gelir vergisi niteliğindedir?

A) Üniter gelir vergileri
B) Birleşik gelir vergileri
C) Sedüler gelir vergileri
D) Advolorem gelir vergileri
E) Dolaylı gelir vergileri

Yanıt (A) Genelde ÜNİTER GELİR VERGİLERİ SÜBJEKTİF, sedüler gelir vergileri ise objektif karakterli gelir vergileridir.

30. Türkiye'de aşağıdaki gelir vergisi sistemlerinden hangisi uygulanmaktadır?

A) Birleşik gelir vergileri
B) Sedüler gelir vergileri
C) Üniter gelir vergileri
D) Karma gelir vergileri
E) Spesifik vergiler

Yanıt (C) Türkiye'de 1950 yılından itibaren ÜNİTER GELİR VERGİSİ uygulanmaktadır.

eSiLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Açıköğretim fakültesi bölümleri ve iş olanakları YuReK AÖF (Açık Öğretim Fakultesi) 0 04.01.2013 19:00
Âzerî Türkçesi Edebiyatı SıLa Türkçe ~ Edebiyat 0 24.12.2012 16:57
İslâmiyet'ten Sonraki Türk Edebiyatı SıLa Türkçe ~ Edebiyat 0 24.12.2012 16:55
İslâmiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı SıLa Türkçe ~ Edebiyat 0 24.12.2012 16:54
osmanli dan gunumuze turk devletlerı... sakincali OsmanLi Tarihi 0 21.12.2012 08:12


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Site Optimizasyon : By eFe
Sitemizde Yenimisiniz ? Yardım Konuları