Geri git   Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz > iSlami KonuLar > Cennet-Cehennem

Cehennem ateşi ve azabı


Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz sitesindeki Cennet-Cehennem - kategorisi altındaki Cehennem ateşi ve azabı isimli konuyu görüntülemektesiniz.

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme Stil
Alt 29.11.2012   #1
||HüZüN DiYaRı||
eSiLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 2
Arkadaşlar: 2
Konular:
Mesajlar: 4.358
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute eSiLa has a reputation beyond repute
Exclamation Cehennem ateşi ve azabı

Cehennem ateşi, ALLAH Azze ve Celle’nin kâfirler, münafıklar ve bazı isyancı kimseler için hazırladığı azap ve cezalandırma yurdudur.

‘’Bismillahirrahmanirrahıym. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, ALLAH’IN kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Sadakallahül azıym.’’(Tahrim suresi, 6. ayet)

‘’Bismillahirrahmanirrahıym. Yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o kâfirler için hazırlanmıştır. Sadakallahül azıym.’’(bakara suresi, 24.ayet)
Kıyamet gününde cehennem mahşer yerine yetmiş bin halatı çeken görevli yetmişer bin melek tarafından çekilip getirilecektir.

‘’Bismillahirrahmanirrahıym. Cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman. Sadakallahül azıym.’’(Naziat suresi,36. ayet)

’’Bismillahirrahmanirrahıym. Cehennem ateşi uzak mesafeden kendilerini görünce, onun öfkelenişini( müthiş kaynamasını) ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun (cehennemin) dar bir yerine atıldıkları zaman, oracıkta yok oluvermeyi isterler. Onlara şöyle denir: bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. Sadakallahül azıym.’’ (Furkan suresi,12–13–14. ayetler)

Cehennem ateşi yedi tabakadan ibarettir. Her bir tabaka azabının şiddeti bakımından diğerinden oldukça farklıdır. Hiçbiri ötekisine uymaz. Her bir tabakanın da amellerine ve inkârlarına göre adamları vardır.

‘’Bismillahirrahmanirrahıym. Muhakkak cehennem, onların hepsine vaat edilen yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. Sadakallahül azıym. (Hicr suresi,43–44. ayetler)

Cehennem tabakaların veya cehennem kapıların isimlerini sayalım. Şöyle ki: cehennem, leza, hutame, saiyr, sakar, cahiym, haviye. kur’an-ı kerim bize bu tabakalara girecek olanların hangi amelleri yüzünden gireceklerini de açıklamıştır. kur’an-ı kerim bize, cehennem tabakasının kâfirler için hazırlanan bir yer olduğunu açıklamaktadır.

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık. Sadakallahül azıym.’’(Kehf suresi,102. ayet)

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. O küfredenler bölük halinde cehenneme sürülür. Sadakallahül azıym.’’(Zümer suresi,71. ayet)

ALLAH Azze ve Celle’nin kendilerine verdiği ve umut var oldukları şeylerde şükretmeyenler, başlarına gelen felaket ve musibetlere sabretmeyenler leza tabakasına gireceklerdir. Bu kimseler kendilerine farz kılınan mala ait hakkı da engelleyen ve haktan yüz çeviren kimselerdir. işte bunlar için leza tabakası hazırlanmıştır.

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o cehennem alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüz çevirip geri dönen, servet toplayıp yığan kimseyi kendine çağırır. Gerçekten insan, pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. Sadakallahül azıym. (Mearic suresi,15–16–17–18–19–20–21–22. ayetler)

hutame tabakasına girecek olanlar nemmam olanlar ile gıybet ehli olanlardır. nemmam demek, söz taşıyan, ona buna laf yetiştiren, kavgaları kızıştırıp tutuşturanlar, dedikoducular demektir. Gıybet ise kişinin aleyhinde konuşup dedikodu yapan demektir. Bir de mal biriktirip kasalarını dolduran ve fakat bu mallara ait olan zekât haklarını vermeyenlerdir.

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve sonu sayıp durmuştu. O, malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, hutameye atılacaktır. hutamenin ne olduğunu bilir misin? ALLAH’IN tutuşturulmuş, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Onlar bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o ateş üzerlerine kapatılmıştır. Sadakallahül azıym.’’ (Hümeze suresi,1–2–3–4–5–6–7–8–9. ayetler)

saiyr tabakası öldükten sonra dirilmeyi ve hesaba çekilmeyi inkâr edenler içindir.
‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Onlar üstelik kıyameti yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için saiyri(alevli bir ateş) hazırladık. Sadakallahül azıym.’’ (Furkan suresi,11. ayet)

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Ve onlara alevli ateş (saiyr) azabını hazırladık. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Sadakallahül azıym.’’ (mülk suresi, 5.-6. ayet)

Sakar tabakasına girecek olanların ne tür amel sahibi olduklarını kur’an-ı kerim bize anlatmaktadır.

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Günahkârlara: sizi sakar denilen şu yakıcı ateşe sokan nedir? Diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar da şöyle cevap verirler: biz namaz kılanlardan değildik yoksulu doyurmuyorduk, batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk, ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi, çattı. Artık şu şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala öğütten yüz çeviriyorlar? Sadakallahül azıym.’’ (Müddesir suresi, 41–42–43–44–45–46–47–48–49–50–51. ayetler)

cahiym tabakasına girecek olanlar ise, dünyada iken kibir ve gurura kapılıp kendilerini herkesten üstün kabul edenler olacaktır.

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. ALLAH zebanilere emreder: tutun onu! cahiym denen cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! Ve deyin ki: tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin! işte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir. Sadakallahül azıym.’’ (Duhan suresi,47–48–49–50. ayetler)

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Ama gerçekleri yalanlayıcı sapıklara ise, ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır! Ve onun sonu cahiyme (cehenneme) atılmaktır. Sadakallahül azıym.’’ (vakıa suresi, 92–93–94. ayetler)

Haviye tabakası, cehennemin en alt tabakasıdır. münafıklar (yani iki yüzlü, araya nifak sokanlar. Fitne karlar. Sözünde durmayan, yalan söyleyen, hıyanet edenler. görünüşte Müslüman olup hakikatte kafir ve düşman olanlar) burada azap göreceklerdir. ALLAH Azze ve Celle şöyle buyuruyor:

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Ameli yeğni- hafif olana gelince, işte onun anası(yeri, yurdu) haviyedir. Nedir o haviye bilir misin? Kızgın ateş! Sadakallahül azıym. (Karia suresi,8–9–10–11. ayetler)

‘’ Bismillahirrahmanirrahıym. Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Sadakallahül azıym.’’(nisa suresi,145. ayet)

Buraların sıcaklığına ve derinliğine gelince, harareti hiç dayanılamayacak ve tarif edilemeyecek manada şiddetlidir, anlatılamaz. Derinliğinin ise haddi yoktur. Hazreti Ömer Radıyallahu Anhum’un da dediği gibi buraların kamçıları da demirdendir.

Cehennemin ısısına gelince: Ahmed bin Hanbel ve sünen sahipleri Ebu Hureyre’den rivayet ediyorlar. Hâkim de bunun sahih olduğunu belirtiyor. Ebu Hureyre demiş ki, Aleyhisselatu Vesselam efendimiz şöyle buyurdu:
‘’sizin dünyada yakmakta olduğunuz şu ateşin ısısı, cehennem ateşinin hararetinin yetmiş derecesinden sadece bir derecesidir. Orada bulunan sahabe: ‘’ey ALLAH’IN Resulü! Yemin ederiz ki, dünyadaki bu ateşin harareti bile yeterli gelir’’deyince, Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki: ‘’cehennem ateşi dünya ateşinden hararet ve ısı derecesi bakımından 99 defa güçlü bir derecede üstün kılınmıştır.’’(imam Tirmizi, sıfatı cehennem,1.bab,2589. hadis.)

imam malik ve imam Tirmizi Ebu Hureyre’den rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre diyor ki Aleyhisselatu Vesselam efendimiz şöyle buyurdu: ‘’cehennem ateşi kızarana kadar, ateşi bin yıl daha yakıldı, daha sonra ateş beyazlanana, kor haline gelene dek bin yıl daha yakıldı, daha sonra tam kararana kadar bu ateş bin yıl daha yakıldı ve o şimdi tam bir zifiri karanlık ateş halindedir.’’ (imam Tirmizi, sıfatu cehennem,8. bab, 2591.ayet)

Buhari, Müslime ve Tirmizi Ebu Hureyre’den rivayet ediyorlar, demiş ki Aleyhisselatu Vesselam efendimiz: ‘’cehennem ateşi rabbine şikâyette bulunarak dedi ki: rabbim! Benim ateşim için için kendi kendini yiyip tüketmektedir. Bunun üzerine rabbi ona, biri kışın ve diğeri de yazın olmak üzere iki defa nefes alıp vermesine izin verdi. Dünyada sizi yaz mevsiminde aşırı sıcaklıktan bunaltan sıcaktan çok daha şiddetli bir sıcaktır, kışın da o dondurucu soğuktan sizin buz kesilmesine sebep olacak soğuktan da daha soğuk bir nefestir.’’

‘’Bismillahirrahmanirrahıym. De ki: cehennem ateşi daha sıcaktır. Sadakallahül azıym.’’ (Tevbe suresi, 81. ayet)

imam Tirmizi, Uteybe bin Gazvan’dan rivayet ediyor. Aleyhisselatu Vesselam efendimiz şöyle buyurdu:
‘’şüphesiz büyük bir kaya parçası cehennemin kenarından içeriye atıldı, tam yetmiş yıldır taş dibe doğru inmekte ve halen şu anda yerine ulaşmış değildir.’’(Tirmizi, sıfatu cehennem, 2575.hadis.)

Müslim Ebu Hureyre’den rivayet ediyor. Demiş ki; biz ALLAH Resulü’nün yanında oturuyorduk. Derken bu sırada bir ses işitildi. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam efendimiz: ‘’bu ses nedir? Biliyor musunuz’’ diye sordu. Biz de, ‘’en iyisini ALLAH ve Resulü bilir’’dedik. Buyurdu ki: ‘’işittiğiniz bu gürültü sesi, cehennemin içine atılan bir taş olup, tam yetmiş yıldan beri dibe doğru inmekteydi, işte tam şu anda ateşin içine düştü, cehennemin dibine ulaştı, siz de onun gürültü sesini duydunuz.’’(Müslim, cennet,2844. hadis.)
Yine imam Tirmizi Ebu Said Hudri’den rivayet ediyor. Ebu Said Hudri demiş ki; Aleyhisselatu Vesselam efendimiz şöyle buyurdu:

‘’Veyl, cehennemde bir vadinin adıdır. Kâfir olan bir kimse buraya atılır ama kırk yılda onun dibine ulaşamaz.’’ (imam Tirmizi, Tefsirul Kur’an, 3164. hadis.)
(Ahiret Günü Abdulkadir Mutlakurrahbavi)


eSiLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Site Optimizasyon : By eFe
Sitemizde Yenimisiniz ? Yardım Konuları