Geri git   Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz > iSlami KonuLar > Dini Konular

Her Nefis Ölümü Tadacaktır


Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz sitesindeki Dini Konular - kategorisi altındaki Her Nefis Ölümü Tadacaktır isimli konuyu görüntülemektesiniz.

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme Stil
Alt 13.12.2012   #1
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.711
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Her Nefis Ölümü Tadacaktır

İnsan idrâki, hayatın med-cezirleri, yani yokuş ve inişleri içinde, “yaşama sevinci” ile “ölümde ürperiş” gibi iki müthiş zıdlığın arasında bir ömür boyu çalkalanır durur Dâimî bir akış içinde olan hayat ile ölümün hakîkî mânâları idrâk edilmeden, yaratılışın sır ve hikmeti ile insanın gerçek mâhiyeti de lâyıkıyla kavranamaz Kâinâtın küçük bir kopyası olan vücûdumuzda her ân kaç bin hücre doğuyor ve ölüyor Sanki o, tıpkı kâinât gibi; bir tarafıyla doğumevi, bir tarafıyla mezarlık… İşte fânî olan bu hayat sahnesinde gerçekleşen nefsânî başarılar, deniz kenarında oynayan çocukların, gelecek bir dalga ile yok olmaya mahkûm, kumdan yapılmış evleri ve oyuncakları kabîlindendir

Dünyaya geliş ve dünyadan gidiş manzarasına, gönül gözü ile bakılırsa hayat, sonsuz elemler, ızdırap verici hâller, renkli hülyâlar ve boş hevâlarla doludur Bastığımız kaldırımın üzerinden kim bilir nice nesiller geçti ve bugün onlar neredeler?! Yalnız gaflet gömleğini yırtarak dünyanın gerçek çehresini gören büyük ruhlar için “hayat bir imtihan, ölüm ise bir şeb-i arus, yani vuslat”tır İnsanın yaratılış sebebi ise, Rabbine kulluk, O’nun bilinmesi ve kötülüğü emreden nefsin kontrol altına alınmasıdır ki, ölüm, ruhumuzda korkunçluğunu terk etsin ve güzelleşsin

İnsan; bir kendisine, bir de etrafına alıcı ve anlayıcı gözlerle bakınca derhal fark eder ki; dünya denilen bu imtihan dershânesindeki kudret akışları ve ilâhî sanat karşısında âhiretin imkânsızlığından bahsetmek, gülünç ve abes olur Görebilen kalpler için bu âlem, sayısız hârikalarla doludur

Selîm bir akıl sahibi düşünmez mi ki, kâinâtta her şey; bir tek çekirdeğin patlamasından bahar şenliğine, doğumlardan ölümlere ve mikro âlemden makro âleme, zerrelerden kürelere kadar lâyıkıyla kavranması imkânsız dehşetli bir nizam ve intizam ile takdir edilmiş bir âhenk içinde devam edip gider Peki, bu kusursuz âhengin ve sarsılmaz nizamın sanatkârı ve hâlıkı kimdir? Başlı başına kâinât da, onun ufak bir modeli olan en küçük parçası da; insan idrâkini âciz bırakan bir mükemmellik, hikmet ve ibret manzûmesi değil midir?

Bu ihtişam içerisinde ölüm bilmecesi, öteden beri peygamberlerle irşâd olunmalarına rağmen, beşeriyeti meşgul eden en ciddi ve hayatî bir mesele olmuştur Zaman zaman korkunç iz’aç halkalarıyla zehirli bir yılan gibi zihinlerde çöreklenen bu mesele, ölenlerin mor dudaklarında düğümlenmiş ve derin sükûtların sırrında gizlenmiştir Herkesi hayat mevzuunda ateşli bir girdab hâlinde saran ölüm, istisnâsız bütün başlara çökecek en çetin bir istikbal musîbetidir Bu yüzden onun sırrını çözmek, ancak peygamberlerin irşadları, yani vahyin rehberliği ile mümkündür


Cenâb-ı Hak, dünya hayatında varlık sahnesine çıkışımızın hikmetini, Mülk sûresinin 2 âyetinde şöyle beyân eder:

“O, hanginizin daha güzel davranacağını denemek için ölüm ve hayatı yaratmıştır”

Dünyâ aldatıcı bir serap, âhiret ise ölümsüz bir hayattır Ölüm, kişinin husûsî kıyâmetidir Kıyâmetimizden evvel uyanalım ki, nedâmete uğrayanlardan olmayalım

Ölümün ürkütücü ağırlığını, kelimelerin zayıf omuzları taşıyamaz Ölüm karşısında bütün fânî güçler sona erer ve erir Kabristanların öğüt vermekte olan sessiz feryatları karşısında, hassas gönüllerden gelen akisler, ancak gözyaşları ve kuru hıçkırıklardır

Âyet-i kerîmelerde buyurulur:

“Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir” (er-Rahman, 26)

“Her can, ölümü tadacaktır” (el-Enbiyâ, 35)

Öyleyse herkesin kapısını bir gün mutlaka çalacak olan ölüm, idrâk sahibi bütün varlıkların çözmeye mecbûr bulunduğu dehşetli bir muammâdır Mevlânâ Hazretleri bu muammânın mâhiyetini şöyle ifâde etmektedir:

“Mezar ihyâ etmek; ne taşladır, ne tahta ile, ne de keçe iledir Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik âleminde, kendine bir mezar kazman îcâb eder ki, onun için Allâh’ın yüce varlığı önünde kendi ham nefsinin iddiâ ve benliğini yok etmen gerekir”

İnsanoğlu bu fânî âlemde, ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, âhiretteki hayata kıyasla kısacık bir müddetten ibârettir Nitekim âyet-i kerîmede buyurulmuştur ki:

“(Onlar) kıyâmet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar” (Nâziât, 46)
Peygamber Efendimiz de dünya hayatının müddet, kıymet ve büyüklüğü hakkında şöyle bir kıyasta bulunmuştur:

“İnsan, parmağını deryaya batırıp çıkardığında, onda ne kadar su kalmışsa, dünya hayatı da âhirete göre o kadardır”

İşte sonsuzluk üzerinde bir sabun köpüğünden farksız bu kısa hayat içinde, ölümün, insanoğlunu, ne zaman ve nerede yakalayacağı derin bir meçhûldür Zîra ölüm için bir sıra ve nöbet olmadığı gibi, herhangi bir sebep ve bahane de şart değildir Her doğan canlı, o ân, ölüme hazır bir namzeddir Âdeta her insan, ölecek yaştadır Ondan kaçıp kurtulacak ne bir zaman, ne de bir mekân vardır İnsanın ölüm karşısındaki çâresizliği âyet-i kerîmede şöyle tasvir edilmektedir:

“Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır! Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile!” (Nisâ, 78)

Ölüm, bu kadar yakın ve herkes için muhakkak vâkî olacak bir hakîkat iken insanoğlunun, sanki bu dünyada ebedî kalacakmış gibi beyhûde meşgalelerle ömür sermâyesini tüketmesi ne acâyip bir hâldir?! İnsanların bu gafletlerini Süfyân-ı Sevrî -kuddîse sirruh- şöyle bir misâlle ifâde etmektedir:

“Eğer bir yere toplanmış bir kalabalığa tellâl:

“–Bugün akşama kadar yaşayacağım, diyen ayağa kalksın!” diye ilân etse, bir tek kişi ayağa kalkmaz Şaşılacak şeydir ki, bu hakîkate rağmen, bütün halka:

“–Her kim ölüme hazırlık yapmış ise, ayağa kalksın!” diye ilân edilse, yine bir tek kişi yerinden kalkamaz!”

İnsan, hiç düşünmez mi ki; ömrü boyunca sayısız kere ölümle yüz yüze gelmektedir Yaşanan hastalıklar, beklenmeyen sürprizler, meydana gelen felâketler, hayatta her an mevcud olan, fakat insanın gaflet ve acziyeti sebebiyle çoğu kez habersiz olduğu nice hayatî tehlikeler, ölümle insan arasında ne ince bir perde bulunduğunu göstermiyor mu?

Mevlânâ Hazretleri de, ölümün eşiğinde yaşayan, buna rağmen günlerini; hem dünyâ ve hem de âhirette fayda vermeyecek boş işlerle hebâ eden insana şöyle seslenmektedir:

“Kendine gel ey yolcu! Kendine gel! Akşam oldu; ömür güneşi batmak üzere

Gücün kuvvetin varken; şu iki günceğizde olsun cömertlikte bulun, iyi işler yap

Elde kalan bu kadarcık tohumu, yani ömrünün geriye kalan son sene-lerini iyi ek, iyi harca da; şu iki nefeslik şu fânî dünyadan sonsuz bir cennet ömrü elde edesin Çok kıymetli olan bu ömür kandili sönmeden aklını başına al da, fitilini düzelt, çabucak yağını koy, yani hayr u hasenât yaparak son günlerini amel-i sâlih ve ibadetle geçir, gönül kandilini uyandır

Aklını başına al da; bu işi yarına bırakma Nice yarınlar geldi geçti Hemen tövbe ve istiğfar ile işe başla ki, ekin mevsimi, iyilik günleri büs-bütün geçmesin

Öğüdümü dinle, nefis güçlü bir bağdır Bizi iyilikten alıkoyar Hak yolunda sana engel olur Yenileşmek, kendini tamir etmek istiyorsan, eskiyi çıkar at; bedene ait isteklerden vazgeç; rûhânî zevkleri, mânevî he-yecan ve lezzetleri ara

Dedikodulardan, mânâsız söz ve gevezelikten dilini tut Paran varsa, onları yoksullara vermek için avucunu aç Nefsin hodgâmlığından vazgeç, cömertlik ve diğergâmlığı ortaya koy”

Mâdem ki, her fânînin meçhûl bir zaman ve mekânda Azrâil’le karşılaşacağı muhakkaktır ve ölümden kaçılacak hiçbir yer yoktur; o hâlde insan:

“(Vakit kaybetmeden) Allâh’a koşun…” (Zâriyât, 50) sırrından nasib alarak rahmet-i ilâhiyyeyi yegâne sığınak edinmelidir

Cenâb-ı Hak, dünya hayatında varlık sahnesine çıkışımızın hikmetini, Mülk sûresinin 2 âyetinde şöyle beyân eder:

“O, hanginizin daha güzel davranacağını denemek için ölüm ve hayatı yaratmıştır”

Dünyâ aldatıcı bir serap, âhiret ise ölümsüz bir hayattır Ölüm, kişinin husûsî kıyâmetidir Kıyâmetimizden evvel uyanalım ki, nedâmete uğrayanlardan olmayalım

Ölümün ürkütücü ağırlığını, kelimelerin zayıf omuzları taşıyamaz Ölüm karşısında bütün fânî güçler sona erer ve erir Kabristanların öğüt vermekte olan sessiz feryatları karşısında, hassas gönüllerden gelen akisler, ancak gözyaşları ve kuru hıçkırıklardır

Âyet-i kerîmelerde buyurulur:

“Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir” (er-Rahman, 26)

“Her can, ölümü tadacaktır” (el-Enbiyâ, 35)

Öyleyse herkesin kapısını bir gün mutlaka çalacak olan ölüm, idrâk sahibi bütün varlıkların çözmeye mecbûr bulunduğu dehşetli bir muammâdır Mevlânâ Hazretleri bu muammânın mâhiyetini şöyle ifâde etmektedir:

“Mezar ihyâ etmek; ne taşladır, ne tahta ile, ne de keçe iledir Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik âleminde, kendine bir mezar kazman îcâb eder ki, onun için Allâh’ın yüce varlığı önünde kendi ham nefsinin iddiâ ve benliğini yok etmen gerekir”

İnsanoğlu bu fânî âlemde, ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, âhiretteki hayata kıyasla kısacık bir müddetten ibârettir Nitekim âyet-i kerîmede buyurulmuştur ki:

“(Onlar) kıyâmet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar” (Nâziât, 46)
Peygamber Efendimiz de dünya hayatının müddet, kıymet ve büyüklüğü hakkında şöyle bir kıyasta bulunmuştur:

“İnsan, parmağını deryaya batırıp çıkardığında, onda ne kadar su kalmışsa, dünya hayatı da âhirete göre o kadardır”

İşte sonsuzluk üzerinde bir sabun köpüğünden farksız bu kısa hayat içinde, ölümün, insanoğlunu, ne zaman ve nerede yakalayacağı derin bir meçhûldür Zîra ölüm için bir sıra ve nöbet olmadığı gibi, herhangi bir sebep ve bahane de şart değildir Her doğan canlı, o ân, ölüme hazır bir namzeddir Âdeta her insan, ölecek yaştadır Ondan kaçıp kurtulacak ne bir zaman, ne de bir mekân vardır İnsanın ölüm karşısındaki çâresizliği âyet-i kerîmede şöyle tasvir edilmektedir:

“Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır! Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile!” (Nisâ, 78)

Ölüm, bu kadar yakın ve herkes için muhakkak vâkî olacak bir hakîkat iken insanoğlunun, sanki bu dünyada ebedî kalacakmış gibi beyhûde meşgalelerle ömür sermâyesini tüketmesi ne acâyip bir hâldir?! İnsanların bu gafletlerini Süfyân-ı Sevrî -kuddîse sirruh- şöyle bir misâlle ifâde etmektedir:

“Eğer bir yere toplanmış bir kalabalığa tellâl:

“–Bugün akşama kadar yaşayacağım, diyen ayağa kalksın!” diye ilân etse, bir tek kişi ayağa kalkmaz Şaşılacak şeydir ki, bu hakîkate rağmen, bütün halka:

“–Her kim ölüme hazırlık yapmış ise, ayağa kalksın!” diye ilân edilse, yine bir tek kişi yerinden kalkamaz!”

İnsan, hiç düşünmez mi ki; ömrü boyunca sayısız kere ölümle yüz yüze gelmektedir Yaşanan hastalıklar, beklenmeyen sürprizler, meydana gelen felâketler, hayatta her an mevcud olan, fakat insanın gaflet ve acziyeti sebebiyle çoğu kez habersiz olduğu nice hayatî tehlikeler, ölümle insan arasında ne ince bir perde bulunduğunu göstermiyor mu?

Mevlânâ Hazretleri de, ölümün eşiğinde yaşayan, buna rağmen günlerini; hem dünyâ ve hem de âhirette fayda vermeyecek boş işlerle hebâ eden insana şöyle seslenmektedir:

“Kendine gel ey yolcu! Kendine gel! Akşam oldu; ömür güneşi batmak üzere

Gücün kuvvetin varken; şu iki günceğizde olsun cömertlikte bulun, iyi işler yap

Elde kalan bu kadarcık tohumu, yani ömrünün geriye kalan son sene-lerini iyi ek, iyi harca da; şu iki nefeslik şu fânî dünyadan sonsuz bir cennet ömrü elde edesin Çok kıymetli olan bu ömür kandili sönmeden aklını başına al da, fitilini düzelt, çabucak yağını koy, yani hayr u hasenât yaparak son günlerini amel-i sâlih ve ibadetle geçir, gönül kandilini uyandır

Aklını başına al da; bu işi yarına bırakma Nice yarınlar geldi geçti Hemen tövbe ve istiğfar ile işe başla ki, ekin mevsimi, iyilik günleri büs-bütün geçmesin

Öğüdümü dinle, nefis güçlü bir bağdır Bizi iyilikten alıkoyar Hak yolunda sana engel olur Yenileşmek, kendini tamir etmek istiyorsan, eskiyi çıkar at; bedene ait isteklerden vazgeç; rûhânî zevkleri, mânevî he-yecan ve lezzetleri ara

Dedikodulardan, mânâsız söz ve gevezelikten dilini tut Paran varsa, onları yoksullara vermek için avucunu aç Nefsin hodgâmlığından vazgeç, cömertlik ve diğergâmlığı ortaya koy”

Mâdem ki, her fânînin meçhûl bir zaman ve mekânda Azrâil’le karşılaşacağı muhakkaktır ve ölümden kaçılacak hiçbir yer yoktur; o hâlde insan:

“(Vakit kaybetmeden) Allâh’a koşun…” (Zâriyât, 50) sırrından nasib alarak rahmet-i ilâhiyyeyi yegâne sığınak edinmelidir

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13.12.2012   #2
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.711
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Her Nefis Ölümü Tadacaktır

Ölümler, sessiz ve kelimesiz derslerdir ki, duygulu, hassas insanlara en selâhiyetli ağızlardan daha mükemmel ibret, âkıbet ve hakîkati sergiler Ölümün bilinen bir dili yoktur Lâkin o, derin bir sükûta ne korkunç mânâlar gömmüştür Her mezar taşı, ölüm dili ve sükûtu ile konuşan ateşli bir öğütçüdür Nitekim Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır:

“Size iki nasihatçi bıraktım Biri susar, diğeri konuşur Susan nasihatçi ölüm, konuşan ise Kur’ân-ı Kerîm’dir”

Kabristanlar, fânî hayatlarını tüketen ana-baba, çoluk-çocuk, hısım-akraba, dost ve arkadaş adresleri doludur

Dünya hayatı; ister sarayda, ister saman üzerinde yaşansın, bütün yolların ve kıvrımların mecbûrî çıkış noktası kabirdir Târih şâhiddir ki, bu toprak, zengin-fakir, köle-sultan, yaşlı-genç bütün insanların önce meskeni, sonra da kabri olmuştur Yûnus Emre bu hakikati ne güzel terennüm eder:

Yalancı dünyâya konup göçenler,
Ne söylerler ne bir haber verirler!
Üzerinde türlü otlar bitenler,
Ne söylerler ne bir haber verirler!
Kiminin başında biter ağaçlar,
Kiminin başında sararır otlar,
Kimi mâsum kimi güzel yiğitler
Ne söylerler ne bir haber verirler!
Toprağa gark olmuş nâzik tenleri,
Söylemeden kalmış tatlı dilleri,
Gelin duâdan unutman bunları,
Ne söylerler ne bir haber verirler!
Kimisi dördünde kimi beşinde,
Kimisinin tâcı yoktur başında,
Kimi altı kimi yedi yaşında,
Ne söylerler ne bir haber verirler!
Yûnus der ki gör takdîrin işleri,
Dökülmüştür kirpikleri kaşları,
Başları ucunda hece taşları,
Ne söylerler ne bir haber verirler!
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri başka beyitlerinde de insanı, dünya kuyusuna düşen Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm-’a benzetmektedir:
“Ey Hak âşıkı! Sen güzellik Yûsuf’usun Bu dünya da bir kuyu gibi-dir Allâh’ın takdirine şikâyet etmeden boyun eğmek, sabretmek ise seni kuyudan çıkaracak, kurtaracak iptir

Ey dünya kuyusuna düşmüş olan Yûsuf! İp uzandı, onu iki elinle sı-kıca tut İpten gafil olma ve yakalamışken bırakma; çünkü ömür tükendi, akşam oldu”


İnsan ne tuhaftır ki, bir-iki günlük misafir olarak bulunduğu bu dünyada kendini aldatır Her gün cenâze sahnelerini seyrettiği hâlde ölümü kendine uzak görür Kendisini, kaybetmesi her ân muhtemel olan fânî emânetlerin dâimî sahibi sanır Hâlbuki insan, ruhuna cesed giydirilerek bir kapıdan dünyaya dâhil edildiğinde, artık bir ölüm yolcusu demektir O yolun bir hazırlık mekânına girmiştir de, bunu hiç hatırına getirmez Bir gün gelir, ruh cesedden soyundurulur Âhiret kapısı olan kabirde diğer bir büyük yolculuğa uğurlanır

Düşünülmelidir ki, ne dünyâda ölümden kaçacak bir zaman ve mekân, ne kabirde tekrar geriye dönecek bir imkân, ne de kıyâmetin şiddetinden sığınacak bir barınak vardır

Fâtır Sûresi’nde, Cehenneme atılan günahkârların Cenâb-ı Hakk’a şöyle yalvardıkları tasvir edilir:

“Onlar orada, «Rabbimiz! Bizi çıkar, (tekrar dünyaya gönder de daha önceleri) yaptığımızın yerine sâlih ameller işleyelim!» diye feryâd ederler (Onlara denir ki Size aklını başına alabilecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı (peygamberler) de gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın azabı! Zâlimlerin yardımcısı yoktur” (Fâtır, 37)

Âyet-i kerîmede iki husûsa dikkat çekilmiştir:

Birincisi, insanın hayat ve ölümün hakîkati üzerinde düşünecek kadar bir vakti olup olmadığına;

İkincisi de, kendilerini, âhiretten haberdâr ederek uyaran peygamberlerin gelip gelmediğine!

Bu iki suâl karşısında kâfir ve günahkârların ortak cevâbı, nedâmet dolu acı bir itiraftan ibâret olmuştur Ancak artık iş işten geçmiştir

Mevlânâ hazretleri dünyanın gerçek yüzünü şöyle ifâde eder:

“Bu dünya hayatı, rüyâda define bulmaya benzer Sabah kalkınca ne define kalır, ne de başka şey! Ölümle daldığı uykudan uyanmış bulunan insanoğlu da hakikat ile rüyayı birbirinden ayırır ama nâfile! Elde bir şey kalmamıştır…”

Mesnevî’de, bu dünyaya dalanların boş hayal ve hülyâlarla, paha biçilemez ömürlerini nasıl heder ettikleri de şöyle tasvir edilmektedir:
“Dünyâya gönül verenler, tıpkı gölge avlayan avcıya benzerler Gölge nasıl onların malı olabilir? Nitekim budala bir avcı, kuşun gölgesini kuş zannetti de onu yakalamak istedi Fakat dalın üzerindeki kuş bile bu ahmağa şaştı kaldı”
Aslında bir gölgeden ibâret olan dünyayı hedef almak ve gölgeleri aslî zannetmek, insanın, bütün gayret ve himmetini zıll-ı zevâl denilen, yani kaybolmaya mahkûm gölgeler üzerinde yoğunlaştırması, akıl ve iz’ân kârı mıdır?! İşte bu hâl, gölgeleri avlamakla kendini avutan gâfil avcıya benzemek demektir ki, insanın eline nedâmet ve hüsrandan başka bir şey geçmez

En büyük nedâmet sebeplerinin başında “zaman”ın boşa harcanması gelir Ölümü bilen, fânî dünya lezzetlerine, yolculuğunu bilen de dünya misafirhânesindeki fânî oyuncaklara aldanmaz! Çünkü eşyâ, ondan ayrılmayacak bir sûrette dünya misafirhânesine âittir Bütün fânî nîmetler, bir kişide toplansa ve o, huzur ve saadet içinde bin yıl yaşasa ne fayda! Sonunda gideceği yer, bu kara toprağın altı, bu yağız yerin bir çukuru değil midir?

Yâ Rabbi!

Bizi, fânî “vakitlerimiz tükenmeden”, “ömür güneşimiz batmadan” intibaha gelenlerden eyle ki, dünyaya dalıp da kendisini bir bardak suda helâk edenlerin pişmanlık dolu âkıbetlerine düşmeyelim!
Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Hayatımızı ve ölümümüzü sâlih kullarına lutfettiğin bereket, nîmet, ulvî güzellikler ve sana vuslat ile müzeyyen ve mükerrem kıl!


Hayat, merhale merhale… Doğup büyüyen canlılar, dünya hayatının bir gerçeği olarak, bir gün gelip yaşlanıyor ve ömür defterini tamamlıyorlar
Doğum, hayatın devamı için, ne kadar tabiî ve gerekli bir basamaksa; ölüm de öyle bütün canlılar açısından; kaçınılmaz, tabiî ve zarûrî… Hayat sahnesine “merhaba” diyen her canlı aynı zamanda mukadder sonun bir namzedi… İstisnâî olarak, çeşitli sebeplerle yaşlanmadan ölenler bulunmakla beraber, “yaşlılık” da bir nevî “ölümün bekleme odası”!
O yaşlılık günleri gelip de, insanın çevresinden el-ayak çekildiği…
Tanınan çoğu dost ve arkadaşlar, birer-ikişer kaçınılmaz sona doğru gittiği…
En sevilen, en çok beklenen kimselerin geliş-gidişlerinin dahî seyrekleştiği, dakikaların geçmek bilmediği o ıztıraplı saatlerde…
Hastalıkların, hassaslık ve alınganlıkların, başka bir ele muhtaçlığın zirvede hissedilmeye başladığı, insanların nisyana terk etmeye başladığı o demlerde!
Sürüp giden hayatın akışı; kendi temposunu yavaşlatmış olan yaşlılara bambaşka acı duygular da yaşatır Çevresine külfet ve sıklet gibi görünme kaygısı… Daha önce tatmadığı acziyeti, muhtaçlığı tatmak, başkasının eline bakmak; çok zor gelir insanlara!
Hele özene-bezene yetiştirdiği, çok bilinen tabiriyle “yemeyip yedirdiği, içmeyip içirdiği” evlatları tarafından terk edilmek, unutulmak, önemsenmemek, dışlanmak veya kovulmak… İşte yaşlılığın en dayanılmaz yanı bu olsa gerek!
Oysa bir çift güzel söz, bir güler yüz, ufacık bir hediye, her an hatırlandığını bildiren bir telefon, sevildiğini hissettiren minnettar bakışlar, yeter de artar mutlulukları için!
Acaba böyle hasret ya da hüsran dolu bir âkıbeti, insanlar biraz da kendi elleriyle mi hazırlarlar?! Evlâdının karnının doymasına gösterdiği îtinayı, kalbinin ve aklının tatminine harcamayan anne-babalar; maddî hastalıklardan sakındıkları yavrularını mânevî ayazlara terk edenler… Nihayet kalbi katılaşmış, merhamet mahrumu, gününü gün eden fertler yetiştirmiş olmazlar mı?
Kendinden başkasını düşünmeyen/düşünemeyen bencil insanlar, anne-babalarını evlerinde de barındıramazlar, gönüllerinde de! O anne-babalar; yapacaklarını yapmış, işleri bitmiş insanlardır ve artık sadece tarihe intikal etmeleri beklenmelidir Onların yüzlerine yansıyan ömrün son ışıkları ürkütür gençleri… Çünkü bu, kendilerine mukadder sonu, ölümü ve dünya hayatının geçiciliğini anlatır Bütün hayatı, ölüme karşı bir set olarak tanzim edilmiş; “ölümsüz bir dünya”, “cennet gibi” ve “sonsuz” bir hayat yaşama arzusunda olan gençler (!) için; yaşlılar ve onların yüzünde belirmeye başlamış ölüm, ne kadar katlanılmaz bir hâl almıştır Bu yüzden evin içinde bir yerleri yoktur yaşlıların… Hatta ellerinde olsa, mahallelerinde, sokaklarında bile… Onlar, varsa bütün imkânları elinden alınarak, kendi hâline bırakılmalıdırlar! Yalnızlığa, hayal kırıklığına ve yok olmaya!Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13.12.2012   #3
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.711
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Her Nefis Ölümü Tadacaktır

Bir de hayatlarını güzelleştirdikleri gibi, ölümlerini; ölümlerini güzelleştirdikleri gibi yaşlılıklarını güzelleştirenler vardır Onlar, bazen çileler çekseler de kalplerinin itmi’nanını, karınların patlarcasına şişmesine üstün tutmuşlardır… Dünya peşinde gece-gündüz koşacak yere, dünyaya, orada kalacakları zaman kadar hazırlık yapmışlardır; âhirete de orada kalacakları kadar! Onlar ki, evlatlarını bir emânet olarak görmüşlerdir; verilen bütün nimetler gibi, Hüdâ’nın bir emâneti… Onları madden besleyip büyüttükleri gibi, mânen de takviye ve tekâmülleri için seferber olmuşlar Bunun için de dertlenmişler, üzülmüşler, ter dökmüşler!İşte şimdi onlar da yaşlanıyorlar Yaşlandıkça huzur buluyorlar Hayatlarını beyhûde şeylerle tüketmedikleri için, Rablerine şükranlarını arz ediyorlar Varış noktasına yaklaşan bir maratoncu gibi, her gün biraz daha artan bir tempoyla, iyilik heybesinin yükünü artırmaya çalışıyorlar Hastalıklar, musîbetler de sabırla güzelleşiyor Maddî-mânevî yetişmelerine himmet ettiği evlâtları da yanıbaşında… Hep beraber otururlar, hâlleşirler Yaşlılar, hâtıra ve tecrübelerinden bahseder; gençler de hayal ve gayretlerinden! Ne genç, yaşlıdan muzdariptir, ne de yaşlı, gencin yanında kendini külfet gibi hissediyor Her biri, yaşadıkları dönemin, daha önceki yıllar gibi gelip geçeceğini biliyor Hepsi birden kendilerine verilen en büyük nimetlerden biri olan hayatı, o nimeti lutfedenin rızâsına uygun olarak yaşamaya çalışıyorlar

Yaşlılık, Allâh’ın büyük bir nîmetidir Nefes alıp verilen her gün, Allah’ın zikredilebileceği büyük bir fırsattır Uyanılan her sabah, yapılan yanlışları düzeltmek, hata ve günahlara tevbe etmek için tanınmış bir imkândır Gençlikte farkında olmadan düşülen hatalar, olgunluğun eleğinden geçilerek elenir ve telâfî için gayret edilebilir
Hayat devam ettiği müddetçe, geçmişi topyekûn silip temizlemek mümkün olduğu gibi oraya yepyeni hayır ve güzellikler eklemek de mümkündür Tâ ki, son nefese kadar… Verilip de bir daha alınamayan o nefes gelmediği müddetçe, her sabah açılan bomboş defterimizi istediğimiz gibi düzenleyebiliriz Bu yüzden, bize olgunluk ve yaşlılık yıllarında da tertemiz sayfalar açan Rabbimize, eli boş ve yüzü kara çıkmamalıyız Son ânımıza kadar elimizdeki bütün imkânları hayra sarfetmeliyiz Ardımızdan bize sevap kazandırmaya devam edecek “sadaka-i câriye”ler bırakmalıyız

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13.12.2012   #4
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.711
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Ölümü Haktir

İsmi mahfuz okuyucumuz: `Ölümü hiçe sayan gözü kara insanlar var. Ölüm hak mı? Kur`an`da ölümün hak olduğuna ve mutlaka her insana ve canlıya geleceğine dair ayet var mı?` Ölüm, haktır ve gerçektir.

1 İnsanların gözü kara oluşları kendilerini bu hakikatin dışına atmaz. Tarih boyunca nice gözü karalar, nice
Şeddadlar, Nemrutlar, Firavunlar, krallar ne servetleriyle, ne güçleriyle, ne makamlarıyla, ne tahtlarıyla ölüm önünde teslim olmaktan ve ölüme boyun eğmekten kendilerini kurtaramamışlar. Tercihini olumsuz kullanarak Allah`a boyun eğmeyen insan, ölüm karşısında tercih gücüne sahip değildir. Ölüp Allah`ın huzuruna çıkmak hususunda da tercih gücüne sahip değildir. Tutuklanarak getirilecektir. Ölüm, Allah`ın emri, takdiri ve yaratması iledir. Kur`an, hayat gibi ölümün de yaratılmış olduğunu bildirir.


2 Demek ölüm tesadüfen başımıza gelen bir olay değildir, kendi kendine gelmez, sıradan bir olayın marifetiyle gelmez. Ölüm bizim için ve bize özel şekilde tasarlanmış olarak bizzat Allah`ın takdiri ve dilemesi ile gelir. Allah`ın emri geldiğinde hiçbir kul, ölümü bir saniye bile geri almak ve ölmemek kudretine sahip değildir. Herkes, ölüm emri geldiğinde Allah`a teslim olmak mecburiyetindedir. Kur`an-ı Kerim, bir çok ayetiyle ölümü bizim gündemimize getiriyor. Bazı ayetleri inceleyelim: *`Her nefis, ölümü tadıcıdır.`

3 *`Nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. İsterseniz tahkim edilmiş kalelere veya gökteki yıldızlara sığınmış olun.`

4 *`Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden O`dur.`

5 *`Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir, ne de öne alabilirler!`

6 *`Bu kitap size gönderildi ki, Rabb`inizden af dileyin, sonra günahlarınızdan vazgeçmiş olarak Ona dönün ve O da sizi, takdir edilmiş olan ecelinize kadar güzel bir şekilde yaşatsın.`

7 *`Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer yüzünde tek bir canlı bırakmazdı! Fakat Allah onların cezasını, takdir edilmiş olan ecellerine kadar tehir eder. Ecelleri geldiğinde de, onu ne bir an geri bırakabilirler, ne de öne alabilirler!

`8 *`Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar baki mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadıcıdır. Sizi denemek için hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Sonunda ise Bize döndürüleceksiniz.

`9 *`Sonra siz, bunun ardından muhakkak öleceksiniz!`

10 *`Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler!`

11 *`Derken, ölüm sarhoşluğu gerçekten geliverir. İşte senin kaçıp durduğun şey budur!`

12 *`De ki: Kaçtığınız ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır.`

13 *`Eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakacak değildir.`

14 *`Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da O yarattı.`

15 *`Allah`ın takdir ettiği ecel geldiğinde geri bırakılmaz. Keşke bunu bilseydiniz!`

16 Tıbbi bir gerçektir ki, insan ruhu, bedenle yaşadığı dünya hayatı süresince her yıl eski bedenini terk eder, yeni bir bedene girer. Fakat bu öyle sanat, hikmet, şefkat ve rahmet içinde gerçekleşir ki, biz farkına bile varmayız. Söz gelişi, bizim her nefes alıp verişimiz bir bakıma buna hizmet eder. Yemek yememizin, su içişimizin, terleyişimizin bir hikmeti de budur. Yani vücudumuzdaki eşsiz tahribat ve tamirat, bizim için sıradan denebilecek bir takım davranışlarımızla gerçekleşir. Ruhumuz her yıl tedrici olarak değiştirdiği bedenini, ölüm esnasında birden terk eder. Fakat korkacak hiçbir şey yoktur; zira, bedenden tamamen ayrılmak ruhun bekasına tesir etmez ve ruhun mahiyetini bozmaz. Çünkü cesed, ruh ile kaimdir. Fakat ruh, cesed ile kaim değildir. Ruh bizatihi kaim ve hakimdir. Cesed istediği kadar dağılıp toplansa da, ruhun istiklaliyeti bundan zarar görmez. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine göre esasen cesed ruhun sadece hanesi ve yuvasıdır; elbisesi değildir. Ruhun elbise mahiyetinde, bir derece sabit, letafetçe ruha münasip latif bir gılafı ve misali bir bedeni vardır. Ölüm anında dünyevi yuvasından çıkar; misali bedenini giyer.

17 Ölümü sıkça hatırlamak sünnettir. Peygamber Efendimiz(asm): `Lezzetleri kaçıran ölümü çok hatırlayın`

18 buyurmuştur. Ölümü hatırlayan insan tövbe eder, Allah`a sığınır, Allah korkusuyla kötülükleri terk eder ve iyiliklerini artırır. Ölüm herkese yakındır. Herkesin her an ölme ihtimali vardır. Fakat hiç kimse ne zaman öleceğini bilmez. Dolayısıyla yaşlı-genç demeden insan her an ölümü beklemeli, dünyada dünya için değil; ölüm ötesi için çalışmalıdır.

DUA Allah`ım! Hayatımızı ve ölümümüzü kahrından, gayretinden, gazabından ve azabından uzak eyle! Ölümüzü, dirimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, erkeğimizi, kadınımızı, geçmişimizi, geleceğimizi bağışla! Bizden hayat verdiklerini İslam üzere yaşat! Öldürdüklerini iman üzere öldür! Son nefesimizde bizi şeytan ve şerirlerin şerlerinden koru! Bize ömür boyu iman-ı kamil ver! Emrin vaki olduğunda bize hüsn-ü hatime ver! Bize kelime-i şehadeti söyleme imkanı ve kudreti vermeden ruhumuzu alma! Bize hayatta, ölümde, kabirde, mahşerde ve sırat köprüsünde kolaylık ver, rahatlık ver, korktuklarımızdan emin kıl! Bizi mağfirete ve rızana erdir! Amin... Amin... Amin...


Dipnotlar: 1- Mesnevi-i Nuriye, s. 45; Şualar, s. 178; 2- Mülk Suresi: 2; 3- Al-i İmran Suresi: 185; 4- Nisa Suresi: 78; 5- En`am Suresi: 2; 6- A`raf Suresi: 34; Yunus Suresi: 49; 7- Hud Suresi: 3; 8- Nahl Suresi: 61; 9- Enbiya Suresi: 34, 35; Ankebut Suresi: 57; 10- Mü`minun Suresi: 15; 11- Zümer Suresi: 30; 12- Kaf Suresi: 19; 13- Cum`a Suresi: 8; 14- Münafikun Suresi: 11; 15- Mülk Suresi: 2; 16- Nuh Suresi: 4; 17- Sözler, s. 478; 18- İbn-i Hibban, 2559. 23.12.2004

süleyman kösmene

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13.12.2012   #5
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.711
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Ölüm Neden Güzel

Secde suresinin 7. âyeti, `O Allah ki, her şeyi en güzel şekilde yarattı` diyor.
Her şey nasıl güzel olur?


Secde suresinin 7. âyeti, `O Allah ki, her şeyi en güzel şekilde yarattı` diyor.

Âyet `Her şeyi` diyor. Ayrıca `güzel` de demiyor, `en güzel` diyor.

Yine Kur`ân`ın anlatımıyla `Allah En Güzel Yaratıcıdır.`

Allah çirkin bir şey yaratmaz, ne yaratmışsa güzeldir ve de en güzeldir.

Bu durumda çirkin bir şey yok mudur? Mutlaka vardır, hem de akla, hayale gelmeyecek kadar çok vardır.

Öyleyse burada bir tezat, bir çelişki, bir aykırılık yok mu?

Hayır olmuyor. Çünkü çirkinlik, şer ve kötülük de bir anlamda güzelliktir, güzelliğin bir başka biçimde görünüşüdür.

Bu açıdan `çirkin` olan şeylere, `dolayısıyla güzellik` demek daha yerinde olur.

Çünkü çirkinin çirkinliği olmasaydı, güzelliğin güzelliği olmazdı, anlaşılmazdı.

Burada `Her şey zıddıyla bilinir` kuralı akla geliyor.

Hastalık olmazsa sağlık anlam taşımaz. Açlık olmazsa, tokluk anlaşılmaz. Soğuk olmazsa sıcaklık bilinmez. Karanlık olmazsa aydınlığın anlamı olmaz. Kötü olmazsa iyinin değeri ölçülmez. Cehennem olmazsa Cennet lezzet vermez.

***

Bir de güzelliğin derecesi, içine çirkinliğin girmesiyle anlaşılır.

Buna göre kötü ve istenmeyen şeyler de gerçek anlamda güzeldir ve iyidir.

Mesela hastalığı kimse istemez, uzak durur. Ama sağlığın nimet olması ve değerinin anlaşılması için hastalığın olması lazım. Yoksa hastalık bir anlam taşımaz.

Allah`ın isimleri açısından bakıldığında hem sağlığın, hem de hastalığın bulunması gerekir. Sağlıklı olduğumuzda Allah`ın Muâfi ve Mün`im isimlerini anladığımız gibi, hasta olmadan da Şâfi ismi anlayamayız, gizli ve meçhul kalır.

***

Bu arada pek çok insan tarafından sevilmeyen, konuşulması bile istenmeyen bir güzellik daha vardır. Meselâ, ölüm. Ölüm güzel mi, çirkin mi?

Bir kere ölüm tesadüfî bir şey değildir, bir Yaratanı olduğu için güzeldir.

Çünkü Allah`ın bir ismi `Muhyî`dir (hayatı verir), diğer ismi de `Mümît`tir (ölümü verir).

Meselâ, çekirdeğin toprak altında çürümesi, bir çeşit ölümü, ağaç olarak boy atmasıdır, tohumun ölümü bir çiçek olarak açılmasıdır; insanın ölümü de sonsuza adım atması ve ebedi bir hayata geçmesidir.

***

Bir de Azrail`i düşünün. Azrail çirkin mi, güzel mi?

Bir kere çirkin olamaz, çünkü melektir, masumdur, suçsuz ve günahsızdır.

İkincisi, sonsuz güzellik sahibi olan Allah`ın güzel bir emrini yerine getiriyor, kendi başına bir iş yapmıyor.

Üçüncüsü de, yaptığı iş güzeldir. İnsanlar, ölümle fani hayattan baki hayata geçiyor, yok olmaktan kurtuluyor, sonsuz varlığa erişiyor.

Kabir ise her ne kadar karanlık, yalnızlık ve bir vahşet yatağı ise de, mü`min için ebedi saadetin kapısıdır, Cennet`e açılan bir penceredir, Allah`a kavuşmaktır.

Ölüm ve kabir böyle güzel olursa, diğer çirkin ve şer gibi görünen şeylerde gerçek anlamda çirkinlikten ve şerden söz etmek mümkün değildir.
Son söz: Allah adına kâinata bakan bir insan her şeyi güzel görür. Hadiste anlatıldığı gibi `Allah güzeldir, güzeli sever.` O güzelse her şey güzeldir.


Mahmet paksu

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Tag Ekle
hercan , hernefis , nefis , tadacaktir , ölümü


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Nefis Peşin Lezzet İster eSiLa Tasavvufi Sohbetler 1 06.01.2013 20:32
Yiğitsen gel! Ölümü Özlemek var!... eSiLa Dini Konular 0 12.12.2012 14:26
Yedi Nefs Makamı eFe Tasavvufi Sohbetler 0 27.11.2012 00:59


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Site Optimizasyon : By eFe
Sitemizde Yenimisiniz ? Yardım Konuları