Geri git   Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz > iSLama Uygun Egitim Ve Yasam > iSLamda aiLe > iSlamda Tesettür

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Hanımaga

Kadın Süslenir


Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz sitesindeki iSlamda Tesettür - kategorisi altındaki Kadın Süslenir isimli konuyu görüntülemektesiniz.

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme Stil
Alt 11.12.2012   #1
ÖzeL Üye
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Dec 2012
Üye Numarası: 99
Arkadaşlar: 0
Konular:
Mesajlar: 150
Rép Puanı: 1
Rép Grafiği: Hanımaga is an unknown quantity at this point
Standart Kadın Süslenir

Kadın Süslenir


Nureddin Yıldız

Kadının süslenmesi ve kendisine bakması, gayet doğal karşılanması gereken bir iştir. Süslenmemek, bakımlı olmamak irdelenecek bir tutumdur. Dinimizin en bariz hususiyetlerinden biri olan fıtratla uyumlu bir din olması, kadının fıtraten bakımlı ve süslenmiş olması durumunu da kendi içinde makul tutmasını getirmiştir. Kadın süslenir, bedenine bakım yapar; bu da onun dini kimliği dâhilinde kalır. Sadece süslendiği için bir kadın, caiz olmayan işlerden birini yapmış sayılmaz. Bilâkis evli bir kadının beden bakımı, evliliği ibadet türlerinde biri olarak bize sunan Kur’an’ımızın emrettiği hayat tazına yakın işlerden biridir. Süslenmek, kadının hayatında tabii bir görüntüdür ve bu görüntü de fıtrata uygundur.

Giyilen elbiseler, süslenmede ilk öne çıkan konudur. Esasen kadının en değerli süsü hayâsıdır. Kadın veya erkek için süslenme olarak ne kullanılıyorsa onlar, Allah’ın nimetlerindendir. Nimetlerden bir nimet olmak açısından birinci derecede, insanın hayatıyla bağlantılı olması bakımından da ikinci derecede süslenmeyle alakalı her nesne ve kadının erkeğin süslenmesi Allah’ın Şeriatı’nın dışında kalamaz.

Süslenmede en temel ilke, süslenmenin mubahlardan bir mubah olmasıdır. Bütün mubahlar gibi süslenme de, genel çizgileri içinde kaldığında kulun kendi zevkine göre tatbik edebileceği bir alanda kalır. Çizgiler aşıldığında ise süslenmenin hükmü de değişebilir; haram veya mekruh ya da vacip bir süslenmeden söz edebiliriz. Özellikle vurgulanması gereken bir husus olarak şunu zikretmemizde yarar vardır: Şeriat’ımızın evlilikle alalı ahkâmını bir nebze bilenler, erkeğe ve kadına yüklenen sorumluluklara vakıf olanlar, kadının erkeğine karşı kendisini süslü hâle getirmesinin aile mutluluğuna sebep olmasından önce kadının, Allah için yapması gereken işlerden olduğunu da bilirler. Bu da erkeğe, kadınına kendisi için süslenmesini emretme hakkı getirmektedir. Makul ölçülerde ve helal olan nesnelerle süslenmiş, cazibesi olan bir kadın istemesi erkeğin hakkıdır. Bu hakkı elde etmek için erkeğin hak talep etme yöntemlerini kullanması da bir hakkıdır. O hakkı talep eden erkeğin de kendisine düşen sorumlulukların müdriki olması da görevidir.

Fukahanın, kadının süslenmesi meselesini incelerken, temizlik ve bakım açısından zorunluluk arz eden masrafların erkek tarafından karşılanmasının mecburiyetine temas ettiklerinden yola çıkılarak, konunun hangi açıdan ele alındığı anlaşılabilir.

Kadın, israf sınırına varmayan her türlü süslenmeyi kendisi için gerekli görebilir. Eşinin, bu hususta onu anlayışla karşılaması gerekmektedir.

Kadının namaz kılmak için kendisini farklı bir kıyafetle hazırlanması, namaz kıvamına zarar vermeyecek tarzda bir süslenme içinde olması bile, kadınlık fıtratına bakıldığında teşvik edilebilir.

Süse kim bakacak?

Kadının süslenmesinde din açısından hiçbir sorun yoktur. Sorun kadının, süslenmesinin kime yansıyacağıdır. Kadın, nikâhlı eşi için süslenirken önü açıktır; Allah’ın dininin teminatı altında süslenebildiği kadar süslenir. Nikâhlısı olmayan erkekler için süslenirken ise sınırlara riayet edilmesi mecburiyeti onun önünde Allah’ın emri olarak durmaktadır. Günümüz kadınının anlayamadığı ya da anlamak istemediği ince ayrıntı şudur: Kadın, bedenine ait ayrıntıların gösterilmesinde günah ve ayıp kavramlarını düşünmekte iken, bedenini çekici yapan süsleri, elbise ve ziyneti de göstermemesi gerektiğine bir neden bulamamaktadır.

Hâlbuki bu basit gibi duran ayrıntı, sıradan ahlâk bilgileri ile Allah’ın dini arasındaki farkın ayrıntısıdır. Bedeni daha çekici yapan bir ziynetin, kıyafetin görülebilirlik sınırları içinde tutulması akılla da kabul edilebilir değildir. Bedeni korurken, bedene fazlalık katan şey neden korunmasın? Bu temel çizginin sonucu olarak, kadının tesettüründe çekiciliğin olmaması gerektiğini tespit ediyoruz. Kendisi güzel olan bir kıyafet nasıl koruma yapacak ki ona, ‘koruma/korunma’ anlamında tesettür diyebilelim? Karşımızda duran tesettürlü bayanlar topluluğunun, tesettürsüzlerle kaç noktada farklı olduklarını nasıl tespit edebiliriz? Bu tespiti, beden üzerinde harcanan kumaş ile yapacaksak tesettürlüler kazanırlar şüphesiz. Ama tesettür, kumaş üzerinde sanat icra etmek midir yaksa erkeğin gözünde emin olmak mıdır? Eğer erkeğin gözünden korunmak ise tesettür ki tesettür kesinlikle odur ve başka bir şey olamaz, o zaman tesettürün bize nerelere sürüklediğini tartışmamız gereken bir zamana gelmiş bulunuyoruz. Kimsenin böyle bir konuyu tartışmaya açamıyor olması haramı helal yapmayacaktır.

Müslüman kadının ziyneti, elbisesi ve süsü sadece eşine karşı helaldir. Eşinden başkaları için gösterilebilecekler, mahrem olanlarına ve mahrem olmayanlarına olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Mahrem olanlara da gösterilmesinde sakınca olmayan bölüm yine ağır avret niteliğinde olmayan bölümdür. Mahrem olmayan erkeklere karşı süs ise başlı başına bir sorundur. İslâm o sorunu kaldırmak için kurallar koymuştur. Hadisteki ifadesiyle, ‘bakılınca kendisine mutluluk kaynağı olan kadın’ Allah’ın ölçülerini çiğneyerek bunu yapan kadın değildir.

Süslenme ikazları

Süslenirken Allah’ın yaratmasını değiştirmek, kâfirlere benzeşmek, haram olan bir şeyle süslenmek, erkeğin kadına kadının erkeğe benzemesine neden olmak, israfa kaçmak, gusül veya abdeste mani olacak bir şeyi tırnak veya benzeri yıkanması gereken bir yere sürerek süslenmek, tıbben kullanılmasında sakınca bulunan nesnelerle süslenmek caiz değildir.

Erkeğin süslenme ve bakımla ilgili talebinde dine veya bedene zarar veren bir isteğin bulunması durumunda kadının itaati gerekmez. İtaat normal isteklerdedir.

Bilhassa kadınların kullandığı süslenmeye ait nesneleri satan ticaret erbabının, ümmetin ahlakına ve kadınlarının sıhhatine zarar verecek şeylerin ticaretini yapmakla vebale girdiklerini bilmeleri gerekir.

Kadınların erkeklere karşı süslerini açmadıkları gibi, kendi hemcinsleri olan kadınlara karşı da zihin karıştırma, kötüye örnek olma, harama teşvik nedeni olma gibi hususlarda da dikkatli olmalıdırlar. Kadın kadına olmak sınırsız olmak değildir. Kadının kadına karşı avreti de bilinmelidir.

Süslenme ve benzeri kadına mahsus saydığımız şeyler, Allah’ın farzlarından birini, anneliği ve kadınlığı etkileyecek düzeyde meşgul edici durumda olmamalıdır ki kaş yaparken göz çıkarma hatası işlenmiş olmasın.

Kadının süslenme veya bakım için haram işlemesinin örneği, bakımın erkeğe yaptırılmasıdır. Tıbben zorunlu olmadıkça kadının bedenine yabancı erkek eli değmesi asla caiz değildir.

Kadın ve süs/ziynet konusuna yapılacak bir ilave de, kadınların beden bakımları için göbek ile diz kapağı arasını kadınlara açma durumudur. O bölgede ‘tıbben zorunlu’ olmayan hiçbir nedenle kadın bile olsa nikâhlı eş dışında insan eli ve gözüne ruhsat yoktur. ‘Kadın kuaför’ bu bölge için ruhsat nedeni değildir.

Süslenme konuları

Kaş aldırma: Erkek görüntüsü veren kaşlara normal kadın kaşı şekli vermenin haricinde kadının kaşları ile oynaması caiz değildir. Yüzde biten, normalde kadının yüzünde bulunmayan tüylerin alınması caizdir.

Saç bakımı: Saç bakımı kadının en önemli süslenme yollarındandır. Saç bakımı yaptırabilir, eşinin izin vermesi durumunda saçlarından kestirebilir. Saçına saç ilave etmesi ise hadislerde yasaklanmıştır. Saç boyamak caizdir. Saçın başın üstünde, başa ait olmayan ilave bir görüntü verecek şekilde toplanması ise hadisi şerifte nehyedilmiştir.

Dövme yaptırma: Vücutta kalıcı şekil oluşturan dövme yaptırmak caiz değildir.

Dişleri aralatma: Diş tedavisi dışında kalan, özellikle güzel görünüm için dişlerin aralanması da caiz değildir.

Kına kullanımı: Kına ve benzeri tabaka oluşturmayan şeylerin süslenmek için kullanılması caizdir.

Estetik ameliyat: İhtiyarlığı gidermek için yapılan estetik ameliyat caiz görülmemiştir. Bunun dışında, normalde bulunmayan ilave parmağın giderilmesi, çok büyük bir burnun küçültülmesi gibi durumlarda estetik ameliyat ise caizdir. Yağ fazlalığını aldırmada da kural böyledir; tıbben gerekli olan bir alma ile güzel görünmek için yağ aldırma arasında böyle bir fark vardır.

Lens kullanımı: Tıbben gereken şekliyle lens kullanmada sıkıntı yoktur. Süslenme, güzel görünme gerekçesiyle lens kullanımı ise ulemanın leh veya aleyhinde söz birliği yaptığı bir konu değildir. Uzak durulmasını tercih etmek daha doğrudur.

Yapma kirpik kullanma: Saça saç ilave etmedeki yasaklık burada da geçerlidir. Yapma kirpik kullanılamaz.

Tırnak uzatmak: Sünnet, tırnakların kesilmesini emretmektedir. Tırnak uzatmak, erkek veya kadın açısından Sünnet aykırılığıdır. Bir de abdest açısından ortaya çıkacak engel de bulunabilir.

Kulak deldirmek, küpe kullanmak: Caiz bir durumdur. Sünnet veya mekruh denecek bir durum değildir.

SıLa likes this.
Hanımaga isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 11.12.2012   #2
~ஐHiCLiK MaKaMiஐ~
SıLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 1
Arkadaşlar: 7
Konular:
Mesajlar: 4.744
Rép Puanı: 2147483647
Rép Grafiği: SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute SıLa has a reputation beyond repute
SıLa - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Cevap: Kadın Süslenir

Allah razi olsun..
Paylasimlar cok güzel..

Click the image to open in full size.// EsâS Gurbet, DuaLarda oLmamak oLsa GereK . . .//
SıLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kuran'a göre ideal müslüman kadın karakteri SıLa Dini Konular 3 08.05.2014 11:05
Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları SıLa İslamiyette Çoçuk 1 10.12.2012 23:16
Nikahın Hükmü, Şartları, Kıyılış Şekli eSiLa İslamiyette Evlilik 0 09.12.2012 17:41
Kadının Boşama Yetkisi (İftida) eSiLa İslamiyette Evlilik 0 05.12.2012 19:50
Fıkhi Meselelerde Kadını Erkekten Ayıran Noktalar SıLa Dini Konular 0 05.12.2012 15:07


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Site Optimizasyon : By eFe
Sitemizde Yenimisiniz ? Yardım Konuları