Geri git   Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz > Kur'an-ı Kerim > Kur'an-ı Kerim

Kuran'ı Kerimde Rüya


Dini Forum Sitemizin tüm İslami Bilgiler özelliklerinden faydalanabilirsiniz sitesindeki Kur'an-ı Kerim - kategorisi altındaki Kuran'ı Kerimde Rüya isimli konuyu görüntülemektesiniz.

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme Stil
Alt 11.12.2014   #1
BuZ KeSMiŞ YüReGiM
YuReK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 Özel Mesaj       Arkadas Listesine Ekle
K.Tarihi: Nov 2012
Üye Numarası: 44
Arkadaşlar: 3
Konular:
Mesajlar: 4.908
Rép Puanı: 20010
Rép Grafiği: YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute YuReK has a reputation beyond repute
Standart Kuran'ı Kerimde Rüya

Rasululla h Efendimiz-s.a.v.-'in Rüyası

Rasululla h Efendimiz -s.a.v.- , ashabıyla Kabe'yi tavaf etmek üzere Hudeybiye'ye çıkmadan önce Mekke'nin fethiyle ilgili bulduğu bir rüya görmüştü. Allah'ın Elçisi, rüyada ashabıyla birlikte Mekke'ye girdikler ini bazılarının saçlarını tamamen traş ettikleri ni, bazılarının ise kısalttığını görmüştü. Sure-i Feth'in 27. ayeti bu rüyayı şöyle anlatıyor.

Fetih:27. Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksi niz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

Fetih:28. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamber ini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

Fetih:29. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberin de bulunanla r da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametl idirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlen direrek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicileri n de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlen dirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.

Bu ayet Rasululla h s.a.v.'in Mekke'nin fethedild iğini görmüş olduğu rüyanın vuku bulmasının zamanı gelmediğinden dolayı, rüyanın yalan olduğu konusunda ileri geri konuşan münafıklar konuşmaları üzerine Rasululla h Efendimiz-s.a.v.-'i teyid etmek için nazil olmuştur. Ayette geçen yakın fetih Hayber fethi olarak yorumlanmıştır.

Hz. İbrahim(as)'in Rüyası
Hz.İbrahim bir gün, Allah'tan bir oğul istemiş, eğer kendisine bir erkek çocuk verirse onu kurban edeceğini de nezretmişti. Allah, bu isteğini takip ederek kısa süre sonra O'na Hz. İsmail'i vermişti. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra, Allah İbrahim-a.s.-'e nezrini hatırlatmak üzere rüyada oğlunu keserek kurban ettiğini gösterir. Hz. İbrahim hemen rüyasında gördüğü gibi oğlu İsmail'i kurban etme yoluna yöneldi. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir:

Saffat:100. O : "Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver", dedi.

Saffat:101. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik.

Saffat:102. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenl erden bulursun, dedi.

Saffat:103. Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca:

Saffat:104.Biz ona: " Ey İbrahim!" diye seslendik .

Saffat:105. Rüyayı gerçekleştirdin.Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.

Saffat:106. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır.

Hz. Yusuf(as)'un rüyası

Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakub'un 12 oğlu vardı. Bunlardan Yusuf ve Bünyamin'in anneleri olan Rahil vefat edince öksüz kalmışlardı. Bundan dolayı Hz. Yakub, Yusuf ve Bünyamin'i diğer oğullarından çok severdi. Hz. Yusuf oniki yaşında iken babasının kucağında uyurken bir rüya görür ve babasına nakleder. Bu rüyayı Kuran-ı kerim bize şöyle nakletmek tedir:

Yusuf:4. Bir zamanlar Yusuf, babasına (Ya'kub'a) demişti ki: Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerke n gördüm.

Yusuf:5. (Babası Yavrucuğum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.

Yusuf:6. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kub soyuna da nimetini tamamlaya caktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir .

Yusuf:7. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde, (almak) isteyenle r için ibretler vardır.

Hz Yakub'un oğlundan rüyasını kardeşlerine anlatmama sını istemesin in sebebi kardeşlerinin ona kötülük ve zulum edecegind en korkmasıdır. Hz Yakub , şeytanın boş durmayara k onların kıskançlıklarını tahrik edeceğini ve Hz. Yusuf'a büyük bir kötülük yapabilec eklerini tahmin etmişti. Hakikaten kardeşlerinin de kıskançlık yapabilec ek hasletler Yusuf(as)'da belirmeye başlamıştı. Allah kendisine hem peygamber lik hem de rüya tabir ilmini lütfetmişti. Yine aynı surenin 6. Ayetinde buna işaret olarak,

Yusuf:6. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kub soyuna da nimetini tamamlaya caktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir .

Hz. Yusuf kardeşlerinin kendisine karşı yapılan kötülükten Allah'ın izniyle kurtulmuş, fakat köle olarak Mısır'a götürülmüştür. Bu durumu da yine Kur'an-ı Kerim bize hikaye etmektedi r.

Yusuf:20. (Kafile Mısır'a vardığında) onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi.

Yusuf:21. Mısır'da onu satın alan adam, karısına dedi ki: "Ona değer ver ve güzel bak! Umulur ki bize faydası olur. Veya onu evlât ediniriz." İşte böylece (Mısır da adaletle hükmetmesi) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmemiz için Yusufu o yere yerleştirdik. Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler .

Yusuf:22. (Yusuf) erginlik çağına erişince, ona (isabetle) hükmetme (yeteneği) ve ilim verdik. İşte güzel davrananl arı biz böyle mükâfatlandırırız.

Yusuf(as) ona verilen nimetleri n farkındadır ve bu nimetleri n şükrünü eda etmek için elinden geldiğince çalışmaktadır. Allaha şükretmekte ve bu nimetleri n devamını ahirette de istemekte dir.Bu Kuran-ı Kerim'de;

Yusuf:100. Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları için) secdeye kapandılar. (Yusuf) dedi ki: "Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur . Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir ."

Yusuf:101. "Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsi n. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!" `

Yusuf:102. İşte bu (Yusuf kıssası) gayb haberleri ndendir. Onu sana vahyediyo ruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikler i zaman sen onların yanında değildin (ki bunları bilesin).

Yusuf:103. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir.

şeklinde ifade edilir.

Uzun bir ayrılık can yakıcı hasret ve büyük imtihanla rdan sonra, Hz Yakub çocukları ve ailesi ile birlikte Yusuf'un melik olduğu Mısır'a geldiler ve kardeşleri ona secde ettiler.Böylece Yusuf'un yıllar önce gördüğü rüyanın tabiri çıkmıştı. Nitekim bu durum Kuran-ı Kerim'de;

Yusuf:100. Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları için) secdeye kapandılar. (Yusuf) dedi ki: "Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur . Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir ."

Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un zindana atılması olayına da değinmektedir. Zindan arkadaşı iki genç rüya görürler ve rüyalarını emin, doğru ve ahlaklı bildikler i Hz. Yusuf'a tabir ettirmek isterler. Kuran'da;

Yusuf:36. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki: Ben (rüyada) şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de: Ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananl ardan görüyoruz, dedi.

Yusuf:37. (Yusuf) dedi ki: Size yedirilec ek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkâr edenlerin kendileri dir.

Hz. Yusuf(as) bu rüyayı şöyle tabir eder:
Yusuf:41. Ey zindan arkadaşlarım ! (Rüyalarınıza gelince), biriniz (daha önce olduğu gibi) efendisin e şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından (beynini) yiyecekle r. Yorumunu sorduğunuz iş (bu şekilde) kesinleşmiştir.
Yusufun yorumladığı rüyalar yerli yerinde çıkmış ve delikanlılardan birisi asılmış diğeri de saraya giderek içki sofralarına sakilik yapmaya başlamıştır.

Bir gün Mısır kralı bir rüya görür ve etrafındaki alimleri etrafında toplayara k rüyasını onlara anlatır ve tabirini ister. Fakat meclise iştirak eden alimlerde n hiçbiri bu rüyayı tabir edemediği gibi "bu karmaşık hayalleri n yorumunu bilemeyiz" diyerek kralı geçiştirmeye çalışmışlardır. Bu arada kralın yanındaki genç zindandak i Yusuf'u hatırlar ve krala "Senin rüyanın tabirini öğrenip sana haber verebilir im, yalnız bana izin vermeniz lazım" diyerek Hz. Yusuf'a gitmiş ve rüyayı ona anlatarak tabirini istemiştir. Bu durum Kuranda:

Yusuf:43. Kral dedi ki: Ben (rüyada) yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca, yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyo rsanız, benim rüyamı da bana yorumlayınız.

Yusuf:44. (Yorumcula r) dediler ki: Bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerd en değiliz.
Hz. Yusuf'sa bu rüyayı şöyle tabir etmişti:

Yusuf:45. (Zindandak i) iki kişiden kurtulmuş olan, uzun bir zaman sonra (Yusufu) hatırlayarak dedi ki: Ben size onun yorumunu haber veririm, beni hemen (zindana) gönderin.

Yusuf:46. (Yusufun yanına gelerek dedi ki Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi! (Rüyada görülen) yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan (başaklar) hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki, insanlara (isabetli yorumunla) dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler.

Yusuf:47. Yusuf dedi ki: Yedi sene âdetiniz üzere ekin ekersiniz . Sonra da yiyecekle rinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında (stok edip) bırakınız.

Yusuf:48. Sonra bunun ardından, saklayaca klarınızdan az bir miktar (tohumluk) hariç, o yıllar için biriktird ikleriniz i yeyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecekti r.

Yusuf:49. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara (Allah tarafından) yardım olunacak ve o yılda (meyvesuyu ve yağ) sıkacaklar.

Kralın rüyasını doğru yorumlama sıyla kralın güvenini kazanan Yusuf a.s. zindandan bilahare çıkartılıp kralın hazine sorumlusu olur ; aşağıdaki ayetler bu durumu anlatmakt adır.

Yusuf:54. Kral dedi ki: Onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca: Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin, dedi.

Yusuf:55. "Beni ülkenin hazineler ine tayin et! Çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu işi bilirim" dedi.

Yusuf:56. Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimi zi eriştiririz. Ve güzel davrananl arın mükâfatını zayi etmeyiz.

Yusuf:57. İman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.

Click the image to open in full size.
YuReK isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Tag Ekle
kuran'ı kerim ve rüya , kuranı kerimde rüya ayetleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Rüya ve tabirleri hakkında Hz. Peygamber Efendimizin uyarıları! SıLa Rüya Tabirleri 0 10.04.2013 09:21
Rüya İle İlgili Hadisler eSiLa Hadis Bahcemiz 0 14.03.2013 21:17
Ö - Harfiyle Başlayan İslami Rüya Tabirleri OguzHaN Rüya Tabirleri 8 09.03.2013 01:55
Rüya İle İlgili Dualar eFe Kendi Dualarınız - Tavsiyeleriniz 0 19.12.2012 23:18
Rüya tabirleri kitaplarına bakıp rüya yorumlanabilir mi? SıLa Rüya Tabirleri 0 28.11.2012 12:05


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0
Site Optimizasyon : By eFe
Sitemizde Yenimisiniz ? Yardım Konuları