PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kur'an Meali


 1. Dabbetü'l-arz
 2. İhlâs'ın içinde barındırdığı esrarı Peygamberimiz'den öğreniyoruz
 3. İhlas süresinin fazileti
 4. Kainatın Yaratılışı hakkında ayetler
 5. Cuma Suresinin Fazileti
 6. insirah suresi...
 7. Enfal suresi 66. ayetteki "bildi" kelimesi nasıl anlaşılmalıdır?
 8. Zürriyeti kökünden kurutmak" (Bakara, 205) ayeti ne demektir?
 9. Lokman Suresi ve Meali
 10. Fâtiha Sûresinin Meâlî ve Faziletleri
 11. Hasr Suresi
 12. 2-BAKARA Suresi
 13. 3-AL-İ İMRAN suresi
 14. 4-NİSA suresi
 15. 5-MAİDE suresi
 16. 6-EN'AM suresi
 17. 7-ARAF Suresi
 18. 8-ENFAL suresi
 19. 9-TEVBE suresi
 20. 10-YUNUS suresi
 21. 11-HUD Suresi
 22. 12-YUSUF Suresi
 23. 13-RA'D suresi
 24. 14-İBRAHİM suresi
 25. 15-HİCR suresi
 26. 16-NAHL suresi
 27. 17-İSRA suresi
 28. 18-KEHF suresi
 29. 19-MERYEM suresi
 30. 20-TAHA suresi
 31. 21-ENBİYA suresi
 32. 22-HAC suresi
 33. 23-MÜ'MİNUN suresi
 34. 24-NUR suresi
 35. 25-FURKAN suresi
 36. 29-ANKEBUT suresi
 37. 30-RUM suresi
 38. 39-ZÜMER suresi
 39. 40-MÜ'MİN suresi
 40. 41-FUSSİLET suresi
 41. 42-ŞURA suresi
 42. 43-ZUHRUF suresi
 43. 44-DUHAN suresi
 44. 45-CASİYE suresi
 45. 46-AHKAF suresi
 46. 47-MUHAMMED suresi
 47. 48-FETİH suresi
 48. 49-HUCURAT suresi
 49. 50-KAF suresi
 50. 51-ZARİYAT suresi
 51. 52-TUR suresi
 52. 53-NECM suresi
 53. 54-KAMER suresi
 54. 55-RAHMAN suresi
 55. 56-VAKİA suresi
 56. 57-HADİD suresi
 57. 58-MÜCADELE suresi
 58. 59-HAŞR suresi
 59. 60-MÜMTEHİNE suresi
 60. 61-SAF suresi
 61. 63-MÜNAFİKUN suresi
 62. 64-TEĞABUN suresi
 63. 65-TALAK suresi
 64. 66-TAHRİM suresi
 65. 67-MÜLK suresi
 66. 68-KALEM suresi
 67. 69-HAKKA suresi
 68. 70-MEARİC suresi
 69. 71-NUH suresi
 70. 72-CİN suresi
 71. 73-MÜZZEMMİL suresi
 72. 74-MÜDDESSİR suresi
 73. 75-KIYAMET suresi
 74. 76-DEHR(insan) suresi
 75. 77-MÜRSELAT suresi
 76. 78-NEBE' suresi
 77. 79-NAZİ'AT suresi
 78. 81-TEKVİR suresi
 79. 82-İNFİTAR suresi
 80. 83-MUTAFFİFİN suresi
 81. 85-BURUC suresi
 82. 86-TARIK suresi
 83. 87-A'LA suresi
 84. 88-ĞAŞİYE suresi
 85. 89-FECR suresi
 86. 90-BELED suresi
 87. 91-ŞEMS suresi
 88. 92-LEYL suresi
 89. 93-DUHA suresi
 90. Şu’arâ Sûresi
 91. Sâffât Sûresi
 92. Yâsîn Sûresi
 93. Sâd Sûresi
 94. Kasas Sûresi
 95. Rûm Sûresi
 96. Lokman Sûresi
 97. Fâtır Sûresi
 98. Ahzâb Sûresi
 99. Sebe Sûresi
 100. Secde Sûresi
 101. Gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan
 102. Kısa sureler ve Meali
 103. Abese Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı
 104. Sure Adlarinin Türkce Karsiliklari
 105. Kur'an-ı kerim'de adı geçen sürelerin faziletleri
 106. Surelerin Arapça Okunuşu Mealleri Faziletleri
 107. Cuma Suresi Ve MeaLi ...
 108. Nisa Sûresi, 28. ayette; "İnsan zayıf yaratıldı" buyurulmaktadır. Bu ayeti nasıl anla